spotkanie miedzywyznaniowe


Dziś mieliśmy spotkanie międzywyznaniowe społeczności bahaickiej i żydowskiej, którego tematem była perspektywa wiary na duchowość kobiet i ich rozwój. Wyznawcy judaizmu i bahaici wspólnie studiowali pisma swoich religii na temat kobiet i ich roli. Zaprezentowane również zostale sylwetki kobiet w wierze bahá`i i judaizmie. Wstęp był otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematem dyskusji i odbył się w narodowym centrum wiary baha'i w Warszawie. Przyszło około 7 wyznawców judaizmu z rabbinem i około 10 bahaitów.

Hajfa

Hip-Hop

Dawnbreaker Collective - młodzieżowy zespół bahaicki grająca muzykę hip-hopową. Teksty ich piosenek pochodzą z Pism Bahaickich (ze "Słowa Ukryte" Baha'u'llaha). Zespół z USA. Ich pierwszy teledysk po tytułem "Arise" (Powstań). Popzez muzykę chcą donieśc Przesłanie Baha'u'llaha do młodzieży.

Modlitwa

O Boże! Orzeżwij i uraduj ducha mego. Oczyśc serce moje. Oświec mój umysł. W Twoje ręce skłądam wszystkie moje sprawy. Tyś jest moim Przewodnikiem i moją Ucieczką. Nie będę się już więcej martwił ani smucił. Będę szczęśliwszą i radosną istotą.

O Boże! Nie będę już więcej poddawał się niepokojom, ani nie dopuszczę, by nękały mnie zmartwienia. Nie będę rozmyślał nad przykrymi stronami życia.

O Boże! Jesteś mi lepszym przyjacielem, niż ja sam dla siebie. Ofiarowuję się Tobie, O Panie.

Abdu'l-Baha

Sidney Bulkin

Sidney Bulkin - jeden z 10 najlepszych perkusistów jazzowych w Nowym Jorku. Urodził się 3 sierpnia 1924 roku, w Nowym Jorku. Ojciec był emigrantem z Rosji, a matka emigrantką z Polski.

Sidney współpracował z Billy Eckstine, Peggy Lee, Nat King Cole, Frank Sinatra, Vic Damone, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, Rosemary Clooney, Vikki Carr, Judy Garland, Jane Russell, Benny Goodman, Terry Gibbs, Ralph Flanagan, Manny Harmon, Johnny Mandel, Maynard Ferguson, Quincy Jones, Johnny Williams, Don Elliot, Bob Florance, Pat Longo.

W 1957 roku jego żona została bahaitką, póżniej on też.

Maria Składankowa

Wielowątkowe studium przedstawiające różne zjawiska w literaturze perskiej, od czasów legendarnych po najnowsze, od starodawnych mitów poprzez teksty religijne, narodowe eposy, poematy wielkich mistrzów aż po utwory renesansu nowoperskiego. Warszawa 1996.

Kilka rozdziałow w książce poświęcono wierze baha'i. Spotykałem się z autorką książki z Pani professor M.Składankową. Ona mi opowiadała że spotkała bahaitów w Iranie w latach 80. Mowiła, że bardzo jej się podobali. Zaprosiła nas na wykład na którym mieliśmy możliwośc opowiedziec studentom o babiżmie i wierze baha'i w XIX wieku w Persji.Kursy Ruhi

Jeżeli chcesz poznać Pisma Wiary Baha'i to zapraszamy na kursy, które nazywamy Ruhi. Ponieważ wiedza która zawiera się w Pismach bahaickich to Ocean. Właśnie dlatego zostały opracowane książki pomagające tą wiedzę jakoś ułożyć, usystematyzować. Nie mamy ani księży ani innego rodzaju duchowieństwa. Po prostu kilku bahaitów (i nie tylko) zbierają się razem i studiują książki Ruhi, na razie jest ich 7. Na przykład pierwsza książka jest poświęcona 3 tematom:
1. Zrozumienie Pism Bahaickich
2. Modlitwa
3. Życie i śmierc

A pierwszy cytat który jest w Ruhi-1 brzmi tak: "Poprawę świata można osiągnąć przez czyste i dobre uczynki, przez godne polecenia i właściwe zachowanie". Czyżby to nie jest piękne? A książka zawiera inne bardzo mądre cytaty.

Wszystkie kursy są bespłatne. Na całym świecie bahaici studiują książki Ruhi. Ja w Kirgistanie miałem pierwszą. Trzecią książke w Kazachstanie, a reszte w Polsce z polskimi bahaitami i w Czechach. W oglie niesamowite książki , dużo się dowiedziałem. Dają nie tylko wiedzę duchową ale także wiedze z historii religii - Chrześcijaństwa, Islamu, a także historię 19 wieku, aspekty związane z wychowywaniem dzieci etc.

Niżej zdjęcia z tych kursów. Jak zawsze zaczniemy z Polski:)drugie zdjęcie z Kirgistanu. A potem już inne kraje. Mam milion zdjęc ale nie mogę tu pokazac wszystkie niestety.Nawet powstał zespół MANA ktory zapisał albóm z cytatami z kursów Ruhi.
Martha Root

Martha Root - amerykańska dziennikarka a także aktywna działaczka ruchu Esperanto. W 1909 spotkała bahaitów, po kilku miesięcy zadeklarowała sie jako bahaitka. Została promienną nauczycielką wiary baha'i. Dużo podróżowała. Dzięki niej królowa Rumunii Maria akceptowała Baha'u'llaha, a także Lidia Zamenhof usłyszała o wierze baha'i. Całe swoje życie poświęciła rozpowszechnieniu nauk bahaickich, nawet mimo tego że była ciężko chora, miała raka.
Lidia w swoim dzienniku napisała, że Marta bardzo ją zaskoczyła, ponieważ była drobniutką kobietą, a miała w sobie niesamowitą energię. W książce "Lidia Zamenhof the daughter of Esperanto" można się dużo dowiedzieć o tym jak Lidia i Marta, się spotkały. Bardzo ciekawa książka, polecam. Na razie jest tylko po angielsku, ale za jakiś czas już będzie wersja polska. Esperantyści tłumaczą.

Właśnie z tej książki dowiedziałem się że Martha dwa razy przyjeżdżała do Warszawy do Lidii i mieszkała u niej. Lidia opisuje jak dużo rozmawiały o wierze, o Bogu, życiu i śmierci, o ludzkości, razem modliły się i czytały literaturę bahaicką. Lidia bardzo pokochała Marte. Następnie Martha Root pojechała do Japonii, Indii, Chin. Spotykała się wszędzie z wybitnymi ludźmi i nauczała w wierze. Martha Root zmarła w podróży w 1939. Kiedy Lidia się o tym się dowiedziała popadła w smutek . Jakiś czas później, Warszawa była okupowana przez faszystów, a sama Lidia żyła jeszcze 3 lata. W 1942 roku umarła w obozie niemieckim.

Podczas swojego krótkiego życia zdążyła przetłumaczyć kilka książek bahaickich na Esperanto i Polski, między innymi "Słowa Ukryte" Baha'u'llaha.


Najciekawsze jest to, iż Lidia tak polubiła "Słowa Ukryte", że postanowiła je przetłumaczyć. W międzyczasie napisała list do Shogi Effendi z pytaniem, czy można jeszcze coś przetłumaczyc. Z racji tego, że w tamtych czasach listy szły bardzo wolno, Lidia zdąrzyła skończyć tłumaczenie. W tym czasie przyszedł do niej list od Shogi Effendi z proźbą o przetłumaczenie "Słowa Ukryte"...

W archiwach bahaickich znaleziono nagrany głos Marthy Root czytającą modlitwę. Jakość nagrania nie jest dobra... niestety.

Bab

Báb jest następną główną postacią Wiary Bahá’í. Kilka lat zanim Bahá’u’lláh ogłosił Swoją Misję, Bóg zesłał specjalnego Posłańca, aby zapowiedział Jego nadejście. Ten wielki Posłaniec przyjął tytuł “Báb”, co oznacza “Brama” - a był on rzeczywiście bramą do wiedzy o Bogu i do nowej ery ludzkiego istnienia. (Na zdjęciu grób Baba w Hajfie, Izrael)

Przez sześć lat nieustannie nauczał, że pojawienie się nowego Objawiciela Bożego jest bliskie i przygotowywał drogę na Jego przyjście. Mówił ludziom, że są świadkami świtu nowej Ery i jutrzenki Obiecanego Dnia Bożego. Nawoływał ich, żeby oczyścili swe serca z ziemskich próżności, aby potrafili rozpoznać Tego, Którego Bóg wkrótce objawi.

Tysiące ludzi przyjmowało Przesłanie Bába i zaczęło podążać za Jego Naukami, lecz rząd Iranu i potężny kler, który rządził masami ludzi powstał przeciwko Niemu. Jego zwolennicy byli prześladowani, wielu z nich zostało zabitych.


Sam Báb w wieku trzydziestu jeden lat został stracony przez pułk żołnierzy, którzy na rozkaz rządu powiesili Go na publicznym placu i otworzyli do Niego ogień. Był to rok 1850.


Aby móc dostrzec, jak przenikliwe są Słowa Bába, zacytuję dwie z Jego modlitw:

“Czyż jest inny Wybawiciel od trudności, niźli Bóg? Powiedz: Chwała niech będzie Bogu! On jest Bogiem! Wszyscy są Jego sługami i wszyscy zachowują Jego przykazania.”

“Powiedz: Bóg wystarcza wszelkiemu stworzeniu ponad wszystko i nic w niebie ani na ziemi nie wystarcza – tylko Bóg. Zaiste, On Sam w Sobie jest Wiedzącym, Podtrzymującym, Wszechmocnym.”

Po męczeństwie Bába, Jego szczątki zostały przejęte przez Jego zwolenników i przenoszone były z miejsca na miejsce, wciąż ukrywane przed wrogami Wiary, aż w końcu zostały przetransportowane i pochowane na Górze Karmel w Ziemi Świętej, zgodnie ze wskazówkami Baha'u'llaha.

Mam tu kilka zdjęc i video, które chciałbym pokazać – jest na nich Świątynia Bába w Hajfie otoczone pięknymi ogrodami.


Mam nadzieję kiedyś odwiedze też Ziemie Świętą.

Administracja


Powszechny Dom Sprawedliwości - ta najwyższa instytucja wiary bahá’í, wyznaczona przez Bahá’u'lláha w Kitáb-í-’Àqdas, prowadzi Wspólnotę Bahá’í od 1963 roku.

Składa się ona z dziewięciu członków wybieranych przez wszystkie Narodowe Zgromadzenia Duchowe co pięc lat i ma swoją siedzibę na Górze Karmel w izraelskiej Hajfie.

W przykazaniach Bahá’u’lláha zawartych jest wiele wskazówek dotyczących tego, jak powinno być zorganizowane społeczeństwo. W przeszłości Objawiciele Boży niewiele mówili o tym, jak ich zwolennicy powinni się organizować i ludzie sami musieli o tym pomyśleć. Lecz w przypadku Wiara Bahá’í, Bahá’u’lláh przyniósł Swój własny Porządek Administracyjny, co oznacza, że powiedział On nam jakie mamy stworzyć instytucje, jak powinny one działać i jak ludzkość powinna być zarządzana.

Raz w roku, bahaici w każdym państwie wybierają Narodowe Zgromadzenie Duchowe, a w każdej miejscowości – Lokalne Zgromadzenie Duchowe.

W Wierze Bahá’í nie ma księży ani duchowieństwa i to właśnie Lokalne Zgromadzenie Duchowe zajmuje się sprawami wspólnoty. Lokalne Zgromadzenie Duchowe składa się z dziewięciu osób wybieranych w atmosferze pełnej modlitwy - głosowanie jest tajne i biorą w nim udział wszyscy dorośli z danej wspólnoty, czyli powyżej 21 roku życia.

Zgromadzenia Duchowe są dla bahaitów niezmiernie ważne – przez nie uczymy się jak należy zajmować się z ludzkimi sprawami i jak można ustanowić w społeczeństwie nowy porządek, który znany jest jako Światowy Porządek Bahá’u’lláha.

Niżej zdjęcia z kwietnia 2008 roku. Bahaici z ponad 200 państw na wyborach Powszechnego Domu Sprawedliwości w Hajfie, Izrael. Zaczniemy od Polsku. Członkowie Narodowego Zgromadzenia Poski (na zdjęciu)Loading...