Seals and CroftsTworczosc zespolu Seals and Crofts byla insirowana Pismami Baha'u'llaha.

Wprowadzenie do Wiary Baha'i


Tlumaczenie:

Wiara Bahá’í jest ogólnoświatową religią, a jej celem jest zjednoczenie wszystkich ras i ludów w jednej powszechnej Sprawie i jednej wspólnej Wierze.

Bahaici są wyznawcami Bahá’u’lláha i wierzą, że jest On Obiecanym Wszystkich Czasów. Jak wiesz, tradycje prawie wszystkich ludów zawierają obietnicę przyszłości, w której na Ziemi zapanuje pokój i harmonia, a ludzkość będzie żyła w dobrobycie. My wierzymy, że ta godzina właśnie nadeszła, a Bahá’u’lláh jest tą wielką Postacią, której Nauki umożliwią ludzkości zbudowanie nowego świata.

W jednym ze Swych Pism Bahá’u’lláh mówi:

“Zgodnie z postanowieniem Pana tym najpotężniejszym lekarstwem i najmocniejszym narzędziem dla uleczenia całego świata jest zjednoczenie się wszystkich ludów w jednej powszechnej sprawie, jednej wspólnej wierze.”Bóg

Bóg jest niepoznawalny w Swej Istocie. Oznacza to, że nie powinniśmy tworzyć wyobrażeń Boga w naszych umysłach, wyobrażając Go sobie na przykład jako człowieka. Ogólnie mówiąc to, co zostało stworzone nie potrafi pojąć swego stwórcy, na przykład stół nie może zrozumieć natury stolarza, który go wykonał. Istnienie stolarza jest zupełnie nie do pojęcia dla przedmiotów, które on sam stwarza.

Bóg jest Stworzycielem wszystkich rzeczy. Stworzył On niebiosa i ziemię, jej góry i doliny, jej pustynie i morza, jej rzeki, jej łąki i drzewa. Bóg stworzył zwierzęta i Bóg stworzył istotę ludzką. Powodem naszego stworzenia, jak mówi Bahá’u’lláh, jest miłość. Pisze On:

„O synu człowieczy! Kochałem się w twórczości mojej, przeto stworzyłem cię. Kochaj ty Mnie zatem, abym wymienił imię twoje i duszą twą napełnił duchem życia.”Przymierze

Mimo, że istnienie Boga leży daleko poza możliwościami naszego zrozumienia, Jego miłość nieustannie dotyka naszego życia i bytu.

Miłość ta przepływa do nas poprzez Jego Wieczne Przymierze.

Przymierze to umowa lub obietnica pomiędzy dwoma lub więcej osobami.

Zgodnie z nim Bóg nigdy nie zostawi nas samych i bez przewodnictwa. Kiedykolwiek ludzkość odwraca się od Niego i zapomina o Jego Naukach, pojawia się Objawiciel Boży i ujawnia nam Jego Wolę i Cel.

Objawienie

Słowo “objawiać” oznacza odkrywanie, odsłanianie czegoś, co nie było wcześniej znane. Objawiciele Boży to te wyjątkowe Istoty, które wyjawiają ludzkości Słowo i Wolę Boga; tak więc kiedy Ich słuchamy, odpowiadamy na Wezwanie Boga.

Aby lepiej zrozumieć pojęcie “Objawienia” w takim sensie jak nauczał Bahá’u’lláh, możemy posłużyć się przykładem ze świata fizycznego. W tym świecie słońce jest źródłem wszelkiego ciepła i światła, bez których życie na planecie nie mogłoby istnieć. Jednak słońce nie schodzi na ziemię, a jeśli my spróbowalibyśmy się do niego zbliżyć, zostalibyśmy całkowicie straceni.

Lecz wyobraźmy sobie, że bierzemy świetnie wypolerowane lustro i zwracamy je do słońca. Możemy w nim zobaczyć odbicie słońca, a im staranniej wypolerowane jest lustro, tym doskonalsze będzie to odbicie. Objawiciele Boży są jak doskonałe Lustra, które odzwierciedlają Światło Boga w całym jego Splendorze. I wszystkie te lustra odbijają to samo światło. Podczas, gdy Bóg jest poza naszym zrozumieniem, te doskonałe Istoty przychodzą do nas co jakiś czas, żyją wśród nas, dają nam przewodnictwo i napełniają nas energią, której potrzebujemy, aby rozwijać się materialnie i duchowo.

Teraz możesz otrzymać Nauki nowego Objawiciela, Bahá’u’lláha, którego tytuł oznacza “Chwała Boża”. Nauki Bahá’u’lláha są więc w doskonałej zgodzie z Naukami innych Objawicieli, lecz zwracają się do ludzkości w dzisiejszych warunkach.

“Oto jest Dzień, w którym spłynęły na ludzi najznakomitsze względy Boga, Dzień, w którym Jego najpotężniejsza łaska napełniła wszystkie stworzone rzeczy. Wszystkie ludy ziemi winny zagodzić dzielące je różnice i zamieszkać w cieniu Drzewa Jego pieczy i troskliwości w idealnej jedności i doskonałym pokoju.”

Baha'u'llah

ciąg dalszy nastąpi

Literatura bahaicka po polskuWszystkie rasy - laczci sie!

Color of Worship: Celebrating Children & Youth from DC Bahai on Vimeo.Papiez spotka sie z bahaitami


Około 30 przywódców religijnych z Izraela spotka się 13 stycznia 2011 roku z papieżem Benedyktem XVI. Do Watykanu przebędą członkowie Rady Przywódców Religijnych i Wyznań Religijnych.

W skład Rady wchodzą głowy Kościołów chrześcijańskich obecnych w tym kraju, dwaj najwyżsi rabini, przywódcy wspólnoty islamskiej, druzów, członkowie rady administracyjnej bahaitów, ahmadyjczyków i lokalnych wspólnot koptyjskich, asyryjskich oraz etiopskich. Członkowie Rady spotykają się w regularnych odstępach czasu. Przewodniczącym Rady jest obecnie melchicki arcybiskup Hajfy, Elias Chacour (na zdjeciu).

Źródło: Katolicka Agencja Informatyczna

Ja mysle ze Papiez spotka sie z czlonkami Powszechnego Domu Sprawedliwosci (na zdjeciu) - Najwyzsza Administracyna Instytucja Wiary Bahai.


Jan Pawel 2 tez sie spotykal z bahaitami.

Loading...