Alicja w krainie cudów

Indie. Kraj wielu sprzeczności i różnorodności, podziałów i związków. Przede wszystkim jednak, kraj wielu kultur i religii. Kraj, w którego stolicy wyrósł Kwiat Lotosu, otwarty dla wszystkich ludzi, wszelkich wyznań, łamiący wszelkie podziały religijne.


Cztery razy dziennie, gdy przychodzi czas modlitwy, do świątyni ściągają wierni. Choć często dzieli ich nawet tak podstawowa rzecz jak wyznawana religia, modlą się wspólnie. Każdy może podejść do mikrofonu i odmówić (lub odśpiewać) modlitwę w swoim języku, właściwą dla swojego wyznania, w trakcie, gdy reszta obecnych w słucha w milczeniu. To miejsce, tak pełne akceptacji, to bahaicka Świątynia Lotosu.

Ta największa w Indiach świątynia wiary Baha’i, w niedługim czasie swojego istnienia (23lata), stała się jednym z symboli New Delhi. Budynek przypominający kwiat lotosu położony na obrzeżach miasta, codziennie przyciąga setki ludzi. Nowoczesna świątynia, choć zachwyca swoim kształtem i precyzją wykonania jej na wzór kwiatu lotosu, w środku ujmuje niezwykłą prostotą. Surowe wnętrze, pozbawione ozdób i przedstawień Boga czy proroków, kłuci się z typowym zachodnim wyobrażeniem indyjskich świątyń, zachwycających bogactwem zdobnictwa. Dlaczego zatem ta bahaicka świątynia przyciąga tak wielu?


Wiara Baha’i akceptuje proroków największych religii, min. Abrahama, Mahometa, Jezusa, Buddę czy Krisznę. Uznaje, że wszyscy oni głosili boskie przesłanie, dlatego też świątynia jest otwarta dla wyznawców wszystkich religii, którzy są witani przez wolontariuszy gotowych odpowiedzieć na wszelkie ich pytania związane z wiarą Baha’i. Dodatkowo świątynia i otaczający ją park, stała się istotnym miejscem spotkań, gdzie mieszkańcy New Delhi wybierają się na spacery lub nawet pikniki w dniach wolnych od pracy.

Ocenia się, że samych bahaitów jest w Indiach około 2mln. Jest to bardzo niewiele w odniesieniu do ponad miliarda mieszkańców. Pytani na ulicy Indusi często nie bardzo są w stanie odpowiedzieć na pytanie, kim są bahaici i na czym dokładnie skupia się ich wiara. Wszyscy jednak są zgodni, co do tego, że każdy może wejść do ich świątyni i się tam pomodlić.

Choć nie do końca wszyscy odwiedzający Świątynię Lotosu wiedzą gdzie dokładnie się znajdują i na czym polega bahaizm, nieświadomie realizują jedno z głównych założeń wiary, jakim jest jednoczenie się ponad podziałami ludzi różnego pochodzenia i wywodzących się różnych kultur.

Autor: Alicja Nowaczyk (na zdjęciu)

Żródło: www.azjapacyfik.pl

Modlitwa o oddalenie smutku

Rozwiej mój smutek Twoją łaską i szczodrością, O Boże, mój Boże, i oddal moją boleść swą władzą i mocą. Ty widzisz mnie, o Boże mój, z twarzą zwróconą ku Tobie w chwili, gdy ze wszech stron osaczają mnie zmartwienia. Błagam Cię, o Ty, który jesteś Panem wszelkiego stworzenia i który zaćmiewasz wszelkie rzeczy widzialne i niewidzialne powołując się na Twoje imię mocą, którą zniewalasz serca i dusze ludzi i na fale oceanu Twego miłosierdzia oraz wspaniałość Jutrzenki Twojej łaski - zalicz mnie do tych, których nic nie powstrzymało od zwrócenia twarzy ku Tobie, o Ty Panie wszelkich imion i Stwórco niebios!

Bahá`u`lláh

Postępujące Objawienie Jednej Prawdy od Boga


Nauki Baha'u'llaha są w doskonałej zgodzie z Naukami Chrystusa lecz przemawijają do ludzkości w dzisiejszych warunkach.

Wiara bahá’i uczy, że prawda religijna jest postępowa a nie ostateczna. Bóg nazywany przez ludzi różnymi imionami – prowadzi ludzkość za pośrednictwem szeregu Uniwersalnych Nauczycieli, którzy kolejno objawiali swoją misję zgodnie z potrzebami czasu i miejsc, w których nauczali.

Posłańcy ci przynosili nowe nauki, które z biegiem czasu dały podwaliny nowych cywilizacji. Wśród nich można wymienić wielkich założycieli religii świata jak Kriszna, Mojżesz, Zaratustra, Budda, Chrystus czy Mahomet. Bahaici uznają także dwóch nowych Nauczycieli – Bába i Bahá’u'lláha. Ich nauki dane są ludzkości na dzień dzisiejszy.

Boscy Posłańcy zawsze głosili te same duchowe i moralne prawdy. Społeczne prawa i zasady, jakie zalecali, były jednak dostosowane do warunków epoki i kultury, w której żyli ich wyznawcy.

18 sierpnia proces sądowy nad bahaitami w Iranie

Przetrzymywanym od roku bahaitom wyznaczono datę procesu na przyszły wtorek, pomimo tego, że jeden z ich obrońców znajduje się sam w więzieniu a drugi obrońca – pani Shirin Ebadi przebywa poza krajem w obawie o swoje życie.

Ponadto wysiłki związane z tym, aby przetrzymywani zostali zwolnieni za kaucją, nie przyniosły pozytywnych rezultatów.

Śledztwo przeciwko nim zostało zamknięte wiele miesięcy temu, ale pozostają uwięzieni bez dostępu do obrońców oraz z minimalnym kontaktem ze swoimi rodzinami – pozwolono im na to dopiero pięć miesięcy po ich aresztowaniu, kiedy wreszcie uwolniono ich z pojedynczych cel.

Niedawno władze wysłały do pana Abdolfattaha Soltaniego - na zdjęciu (z datą 15 lipca 2009), głównego obrońcy reprezentującego siedmioro uwięzionych bahaitów, obecnie również przetrzymywanego w więzieniu Evin, zawiadomienie, że wyznaczają 18 sierpnia godz. 9 rano jako termin procesu siedmiorga bahaitów w oddziale 28 Sądu Rewolucyjnego w Teheranie. Jest to ten sam sąd, w którym odbył się proces irańsko-amerykańskiej dziennikarki Roxany Saberi.Pan Soltani jest znanym prawnikiem do spraw łamania praw człowieka i szefem Centrum Obrońców Praw Człowieka w Teheranie.

Zostało ono założone przez laureatkę nagrody Nobla – pani Shirin Ebadi (na zdjęciu), a prawnicy tam działający podjęli się obrony siedmiorga bahaitów.

Przetrzymywanymi od 14 maja 2008 roku są pani Fariba Kamalabadi, pan Jamaloddin Khanjani, pan Afif Naemi, pan Saeid Rezaie, pan Behrouz Tavakkoli oraz pan Vahid Tizfam. Siódma osoba – pani Mahvash Sabet – została uwięziona 5 marca 2008r.

Osoby te nie zostały oficjalnie oskarżone, ale zarzucono im ‘szpiegowanie na rzecz Izraela’ (ponieważ komunikują się ze Światowym Centrum Bahaickim, który ma swoją siedzibę na Górze Karmel w Hajfie w Izraelu od 1860 roku), ‘obrażanie religijnych świętości’ (ponieważ są bahaitami, stanowią największą nie-islamską mniejszość religijną w Iranie) oraz ‘propagandę przeciwko Republice Islamskiej’ (byli członkami ‘Yaran’ – znaczy w jęz. perskim ‘przyjaciele’ – rady, o której władze Iranu wiedziały od lat, a która zajmowała się sprawami 300-tysięcznej wspólnoty).

Siedmiomiesięczne intensywne śledztwo przyniosło właśnie takie rezultaty.
Osoby te zrezygnowały z roli koordynatora bahaickiej wspólnoty tak, aby nie dawać dalszych pretekstów władzom do oskarżeń.

Nie zrezygnowały tylko z jednego: wyznawania religii baha`i. Teraz po roku władze powiedziały ich rodzinom, że mogą być oskarżeni o ‘mofsede fel-Arz’: “szerzenie korupcji na Ziemi”. To oskarżenie było podstawą do wykonania egzekucji na bahaitach zaraz po rewolucji islamskiej 1979 roku.


REAKCJA ŚWIATA NA OSTATNIE PRZYPADKI PRZEŚLADOWANIA BAHAITÓW W IRANIE – 2009 rok


3 lutego 2009 – list otwarty podpisany przez 243 intelektualistów irańskich mieszkających w 19 krajach – prosi bahaitów o wybaczenie „zła uczynionego bahaickiej wspólnocie w Iranie” przez ponad 1,5 wieku.”

„Nie będziemy już dłużej milczeć, kiedy dotyka was niesprawiedliwość” – mówi się w liście po wymienieniu sposobów prześladowania bahaitów, poczynając od „barbarzyńskich morderstw” po pozbawienie edukacji na wyższych uczelniach bahaickiej młodzieży.

http://news.bahai.org/story/697

Tekst listu

Kraje z których pochodzą podpisani pod listem intelektualiści: Iran, Szwecja, Kanada, USA, Wielka Brytania, Niemcy, Australia, Francja, Włochy, Holandia, Austria, Hiszpania, Malezja, Dania, Belgia, Meksyk, Turcja, Szwajcaria oraz Norwegia.

13 lutego - Kongres Amerykański

http://www.thomas.gov/cgi-bin/query/z?c111:H.RES.175:

13 lutego - Departament Stanu USA

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/02/117332.htm

13 lutego - Amnesty International – uznała 7 bahaitów za więźniów sumienia i rozpoczęła ‘pilną akcję’ w ich sprawie

http://iran.bahai.us/wp-content/uploads/2009/02/amnestyua-irany-0209.pdf


The United States Commission on International Religious Freedom

http://www.uscirf.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=2347&Itemid=1


16 lutego – Minister Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii – Bill Rammel (na zdjęciu)

http://www.fco.gov.uk/en/newsroom/latest-news/?view=PressS&id=13644191

16 lutego – Parlament Europejski – rezolucja na temat sytuacji przestrzegania praw człowieka w Iranie. Rezolucja wspomina prześladowania bahaitów i wzywa irańskie władze, aby wypełniła obowiązek respektowania mniejszości religijnych i uwolniła siedmioro bahaitów aresztowanych 14 maja 2008 roku.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0029&language=EN&ring=P6-RC-2009-0036

17 lutego – Unia Europejska - wyraziła zaniepokojenie sądzeniem aresztowanych bahaitów i wezwała Iran do uwolnienia wszystkich osób aresztowanych z powodu przekonań religijnych.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/106134.pdf

18 lutego - Rzecznik Kanclerz Angeli Merkel wyraził poważne zaniepokojenie losem aresztowanych bahaitów

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3674065,00.html

25 maja - Unia Europejska wystosowała deklarację, w której po raz kolejny wyraża zaniepokojenie losem uwięzionych oraz wzywa władze Iranu do przestrzegania swoich międzynarodowych zobowiązań prawnych, zapewnienia wolności religijnej oraz zaprzestania prześladowania legalnych praktyk religijnych.Michael Jackson

Podczas pogrzebu Michaela Jacksona 7 lipca i śpiewania piosenki "We are the World" wśód wielu symbolów religii był wyświetlony także symbol bahaizmu - 9 kątna gwiazda.


A tu napis "Together as ONE" i bahaicka gwiazda:)(zielonym kolorem)

Wzmianki o bahaitach w numerze Polityki z 1 sierpnia

W najnowszym numerze Polityki z 1 sierpnia 2009 na s. 73 w artykule pt. "Zablokowana zwrotnica" autor pisze:

"Szczególnie ciężkim prześladowaniom poddawani są wyznawcy religii bahaickiej, zrodzonej zresztą w Iranie w XIX w., ale na nieszczęście dla współczesnych irańskich bahaitów, mającej dziś głowną siedzibę w Izraelu. A to dla antysemitów w rządzie, klerze i służbach Iranu jest już dostatecznym powodem do zwalczania tej synkretycznej uniwersalnej wiary. Rozgłosu nabrała teraz sprawa siedmiu działaczy bahaitów, aresztowanych przez funkcjonariuszy ministerstwa wywiadu wiosną 2008 r. Generalnie przykręcanie śruby po protestach może wróżyć aresztowanym jak najgorzej, jeśli do oskarżeń o obrazę Boga dojdą oskarżenia o szpiegostwo na rzecz Izraela czy propagandę antypaństwową, za co grozi kara śmierci."

Perły mądrości

Bądź hojny w okresie dostatku i wdzięczny podczas niedoli. Bądź godzien zaufania bliźniego i spoglądaj na niego promiennym i przyjaznym okiem. Bądź skarbem dla biedaków, słowem napomnienia dla bogatych, odpowiedzią na wołanie potrzebujących, strażnikiem świętości własnego przyrzeczenia. Sprawiedliwy w osądach i ostrożny w mowie. Nie postępuj niesprawiedliwie w stosunku do żadnego człowieka, tylko wykazuj się łagodnością wobec wszystkich ludzi. Bądź niczym lampa dla tych, którzy idą w ciemności.

Bądź radością dla posmutniałych, morzem dla spragnionych, przystanią dla udręczonych oraz oparciem i obrońcą dla ofiar uciemiężenia. Niechaj prawość i rzetelność cechuje wszystkie twoje czyny.Bądź domem dla nieznajomego, balsamem dla cierpiącego, mocną wieżą dla uciekiniera.Bądź niewidomemu oczyma, a stopom błądzącego przewodnim światłem. Bądź ozdobą dla oblicza prawdy, koroną na czole wierności, kolumną w świątyni prawości, tchnieniem życia dla ciała ludzkości, proporcem hufców sprawiedliwości, gwiazdą nad widnokręgiem cnoty, rosą na glebę ludzkiego serca, arką na oceanie poznania, słońcem na niebie szczodrości, klejnotem w diademie mądrości, promiennym światłem na firmamencie swojego pokolenia, owocem na drzewie pokory.

Zanurzcie się w oceanie Moich słów, byście przeniknęli jego tajnie i odkryli wszystkie perły mądrości, jakie spoczywają niewidoczne w jego głębinach.
- Bahá’u’lláh

Jest naszym życzeniem i pragnieniem, żeby każdy z was stał się dla ludzi źródłem wszelkiego dobra oraz przykładem prawości dla rodzaju ludzkiego.
- Bahá’u’lláh

Bahaicka Szkoła letnia 2009

Z 1 do 6 sierpnia niedaleko od Warszawy w Jadwisiniu odbyła się już po raz 18 szkoła letnia. Przyjechało okolo 80 osób, więszośc z Polski, reszta z 15 innych państw.


Dzieci i nastolatki mieli swój program: malowanie, sport, spacery, teatr.
Wystawa z twórczości dzieci
A dorośli mieli zajęcia pogłębijające na różne tematy bahaickie:

1) Abdul-Baha w Europie
2) Wiara Baha'i a Rosja
3) Rodzina bahaicka i małżeństwo
4) Historia bahaicka
5) Bab

etc.
Nie brakowało także zabaw dla wszystkich: Polskie tańce tradycyjne, zabawy, etc.
Zapraszamy Was na szkołe letnia w 2010 roku:)Welcome!Zaproszenie


od 12 do 16 sierpnia rerdecznie zapraszamy wszystkich na wieczorne spotkania przedstawiające Wiarę Bahá'í.

"Przystawajcie ze wyznawcami wszystkich religii w duchu życzliwości i braterstwa."

~ Baha'u'llah, z Pism Wiary Baha'i

Środa 12 sierpnia 19:00: Modlitwy dla wszystkich religii

Czwartek 13 sierpnia 19:00: Wieczór muzyczny. Przyjdź i odpocznij.

Piątek 14 sierpnia 19:00: Chrystus i Baha'u'llah: Syn Boży i Chwała Boża

Sobota 15 sierpnia 19:00: Dwie natury człowieka: co inspiruje nas w życiu.

Niedziela 16 sierpnia 19:00: Cel życia: rozwój własny i cywilizacji

Address: ul. Pereca 2/1423 (koło ronda ONZ)
Kontakt: 622 054 527 lub 517 596 527

Cotygodniowe Spotkania w Warszawie:

Spotkania Modlitwene

wtorki 19:00 ul. Zwierzyniecka 17 m. 8 (róg Bartycka / Czerniakowska)
środy 19:00 ul. Pereca 2/1423 (koło ONZ)

Spotkania Informacyjne
Daty i godziny spotkań (co dwa tygodnie) na stronie www.bahai.org.pl

oraz

Zwierzyniecka 17 m. 8 (róg Bartycka / Czerniakowska)

Tel: 517 596 527

Loading...