Seals and CroftsTworczosc zespolu Seals and Crofts byla insirowana Pismami Baha'u'llaha.

Wprowadzenie do Wiary Baha'i


Tlumaczenie:

Wiara Bahá’í jest ogólnoświatową religią, a jej celem jest zjednoczenie wszystkich ras i ludów w jednej powszechnej Sprawie i jednej wspólnej Wierze.

Bahaici są wyznawcami Bahá’u’lláha i wierzą, że jest On Obiecanym Wszystkich Czasów. Jak wiesz, tradycje prawie wszystkich ludów zawierają obietnicę przyszłości, w której na Ziemi zapanuje pokój i harmonia, a ludzkość będzie żyła w dobrobycie. My wierzymy, że ta godzina właśnie nadeszła, a Bahá’u’lláh jest tą wielką Postacią, której Nauki umożliwią ludzkości zbudowanie nowego świata.

W jednym ze Swych Pism Bahá’u’lláh mówi:

“Zgodnie z postanowieniem Pana tym najpotężniejszym lekarstwem i najmocniejszym narzędziem dla uleczenia całego świata jest zjednoczenie się wszystkich ludów w jednej powszechnej sprawie, jednej wspólnej wierze.”Bóg

Bóg jest niepoznawalny w Swej Istocie. Oznacza to, że nie powinniśmy tworzyć wyobrażeń Boga w naszych umysłach, wyobrażając Go sobie na przykład jako człowieka. Ogólnie mówiąc to, co zostało stworzone nie potrafi pojąć swego stwórcy, na przykład stół nie może zrozumieć natury stolarza, który go wykonał. Istnienie stolarza jest zupełnie nie do pojęcia dla przedmiotów, które on sam stwarza.

Bóg jest Stworzycielem wszystkich rzeczy. Stworzył On niebiosa i ziemię, jej góry i doliny, jej pustynie i morza, jej rzeki, jej łąki i drzewa. Bóg stworzył zwierzęta i Bóg stworzył istotę ludzką. Powodem naszego stworzenia, jak mówi Bahá’u’lláh, jest miłość. Pisze On:

„O synu człowieczy! Kochałem się w twórczości mojej, przeto stworzyłem cię. Kochaj ty Mnie zatem, abym wymienił imię twoje i duszą twą napełnił duchem życia.”Przymierze

Mimo, że istnienie Boga leży daleko poza możliwościami naszego zrozumienia, Jego miłość nieustannie dotyka naszego życia i bytu.

Miłość ta przepływa do nas poprzez Jego Wieczne Przymierze.

Przymierze to umowa lub obietnica pomiędzy dwoma lub więcej osobami.

Zgodnie z nim Bóg nigdy nie zostawi nas samych i bez przewodnictwa. Kiedykolwiek ludzkość odwraca się od Niego i zapomina o Jego Naukach, pojawia się Objawiciel Boży i ujawnia nam Jego Wolę i Cel.

Objawienie

Słowo “objawiać” oznacza odkrywanie, odsłanianie czegoś, co nie było wcześniej znane. Objawiciele Boży to te wyjątkowe Istoty, które wyjawiają ludzkości Słowo i Wolę Boga; tak więc kiedy Ich słuchamy, odpowiadamy na Wezwanie Boga.

Aby lepiej zrozumieć pojęcie “Objawienia” w takim sensie jak nauczał Bahá’u’lláh, możemy posłużyć się przykładem ze świata fizycznego. W tym świecie słońce jest źródłem wszelkiego ciepła i światła, bez których życie na planecie nie mogłoby istnieć. Jednak słońce nie schodzi na ziemię, a jeśli my spróbowalibyśmy się do niego zbliżyć, zostalibyśmy całkowicie straceni.

Lecz wyobraźmy sobie, że bierzemy świetnie wypolerowane lustro i zwracamy je do słońca. Możemy w nim zobaczyć odbicie słońca, a im staranniej wypolerowane jest lustro, tym doskonalsze będzie to odbicie. Objawiciele Boży są jak doskonałe Lustra, które odzwierciedlają Światło Boga w całym jego Splendorze. I wszystkie te lustra odbijają to samo światło. Podczas, gdy Bóg jest poza naszym zrozumieniem, te doskonałe Istoty przychodzą do nas co jakiś czas, żyją wśród nas, dają nam przewodnictwo i napełniają nas energią, której potrzebujemy, aby rozwijać się materialnie i duchowo.

Teraz możesz otrzymać Nauki nowego Objawiciela, Bahá’u’lláha, którego tytuł oznacza “Chwała Boża”. Nauki Bahá’u’lláha są więc w doskonałej zgodzie z Naukami innych Objawicieli, lecz zwracają się do ludzkości w dzisiejszych warunkach.

“Oto jest Dzień, w którym spłynęły na ludzi najznakomitsze względy Boga, Dzień, w którym Jego najpotężniejsza łaska napełniła wszystkie stworzone rzeczy. Wszystkie ludy ziemi winny zagodzić dzielące je różnice i zamieszkać w cieniu Drzewa Jego pieczy i troskliwości w idealnej jedności i doskonałym pokoju.”

Baha'u'llah

ciąg dalszy nastąpi

Literatura bahaicka po polskuWszystkie rasy - laczci sie!

Color of Worship: Celebrating Children & Youth from DC Bahai on Vimeo.Papiez spotka sie z bahaitami


Około 30 przywódców religijnych z Izraela spotka się 13 stycznia 2011 roku z papieżem Benedyktem XVI. Do Watykanu przebędą członkowie Rady Przywódców Religijnych i Wyznań Religijnych.

W skład Rady wchodzą głowy Kościołów chrześcijańskich obecnych w tym kraju, dwaj najwyżsi rabini, przywódcy wspólnoty islamskiej, druzów, członkowie rady administracyjnej bahaitów, ahmadyjczyków i lokalnych wspólnot koptyjskich, asyryjskich oraz etiopskich. Członkowie Rady spotykają się w regularnych odstępach czasu. Przewodniczącym Rady jest obecnie melchicki arcybiskup Hajfy, Elias Chacour (na zdjeciu).

Źródło: Katolicka Agencja Informatyczna

Ja mysle ze Papiez spotka sie z czlonkami Powszechnego Domu Sprawedliwosci (na zdjeciu) - Najwyzsza Administracyna Instytucja Wiary Bahai.


Jan Pawel 2 tez sie spotykal z bahaitami.

Najnowsza bahaicka swiatynia w Chile. Budowla rozpoczeta.

Rozpoczęły się prace budowlane pod fundamenty Bahaickiego Domu Skupienia dla Ameryki Południowej w stolicy Chile: Santiago de Chile. O szczegolach mozna poczytac tu. Teraz bahaici maja po jednej swiatynie na kazdym kontynencie swiata.


Prace te rozpoczęły się po długotrwałym poszukiwaniu działki pod budowę i wielu technicznych wyzwaniach, które trzeba było przezwyciężyć, a które obejmowały stworzenie całkowicie nowego materiału na elewację budynku. Miejsce zostało wyznaczone na wzgórzach Peňalolen – są to tereny na wschodzie miasta, u podnóża Andów.

Pan Siamak Hariri – kanadyjski architekt, który zaprojektował Dom Skupienia – jest szczęśliwy: „To wspaniały moment” – powiedział. – „znaleźliśmy nadzwyczajne miejsce, widoczne z każdego punktu Santiago. Nawet jeśli przylecisz na lotnisko z innego miejsca na świecie, zobaczysz Dom Skupienia w oddali.”

Dom Skupienia z otaczającymi go ogrodami wodnymi, w których znajdują się gatunki charakterystyczne dla tego regionu, obejmie ok. 10 akrów z 50 akrów całej działki. Prace budowlane przygotowują fundamenty budynku – 60 metrów średnicy – i podstawę dla pomieszczeń w podziemiach.
Bahaickie Domy Skupienia są otwarte dla wszystkich. To miejsca, gdzie odwiedzający mogą się po prostu pomodlić i medytować w spokojnej atmosferze lub w określonym czasie wysłuchać recytowanych i śpiewanych fragmentów ze świętych ksiąg światowych religii. W przyszłości każdy Dom Skupienia będzie duchowym centrum, wokół którego powstaną różne instytucje i agencje o charakterze społecznym, humanitarnym oraz edukacyjnym dla wszystkich ludzi.

Dom Skupienia w Chile będzie ósmym Bahaickim Domem Skupienia na świecie i będzie służył ludziom z całego kontynentu. Siedem innych znajduje się w następujących krajach: Australia, Niemcy, Indie, Panama, Uganda, Stany Zjednoczone oraz Samoa Zach.

Ma powstac taki budynek.„Uderzający i oryginalny”
Konkurs na zaprojektowanie Bahaickiego Domu Skupienia w Chile został ogłoszony w 2001 roku przez Narodowe Zgromadzenie Duchowe Bahaitów w Chile. Wpłynęło 185 projektów z 80 krajów.

Projekt musiał zawierać takie elementy jak: kopułę, dziewięć wejść, które symbolicznie witałyby ludzi ze wszystkich stron świata, który przychodzą, aby chwalić Boga.

Powszechny Dom Sprawiedliwości (najwyższa rada administracyjna wiary bahá`i) określił projekt pana Hariri jako „uderzający i oryginalny”. Budynek składa się z 9 ‘żagli’, przez które przedostaje się światło, wyrastających bezpośrednio z ziemi dając wrażenie gigantycznego obiektu pływającego na wielkim jeziorze. ‘Żagle’ umożliwią przenikanie światła w ciągu dnia, podczas gdy w nocy Dom Skupienia będzie emitował ciepłe światło dzięki wewnętrznemu oświetleniu.

Innowacyjny projekt wymagał stworzenia całkowicie nowej formuły szkła dla elewacji budynku. „To była prawdziwie odkrywcza podróż, która trwała jakieś 18 miesięcy.” – powiedział pan Hariri, którego zespół musiał stworzyć technologię, która zapewnia przetrwanie budynku w miejscu, które jest bardzo aktywne sejsmologicznie.
„Wykonaliśmy testy. Wszystkie pozwolenia zostały podpisane. Teraz jest idealny moment, aby rozpocząć proces konstrukcji.” – powiedział pan Hariri.


Projekt obsypany nagrodami. Od zaprezentowania projektu po raz pierwszy, był on nagradzany w ponad 40 międzynarodowych pismach branżowych i otrzymał liczne nagrody. Pismo Canadian Architect przyznało mu jedną ze swoich nagród w 2004 roku. Jeden z jurorów opisał go jako reprezentujący „rzadką zbieżność sił, które wydają się predystynowane do stworzenia monumentu tak unikalnego, że mogącego stać się miejscem globalnie rozpoznawalnym...”

W sierpniu 2010 roku międzynarodowy panel niemal 100 jurorów ogłosił projekt zwycięzcą (ex equo) konkursu zorganizowanego przez World Architecture News w kategorii ‘Budynki cywilne – jeszcze niezbudowane”.

Krakow, 28 listopadaBaha'u'llah - Objawiciel Boga

Bahaicki slub w Katowicach

Nastepny bahaicki slub w Polsce. Na ten temat mozna poczytac informacje na oficjalnej stronie wspolnoty bahaickiej w Polsce www.bahai.org.pl

Jerzy Buzek, Bruksela, 11/08/2010


Wypowiedź Jerzego Buzka w sprawie skazania przywódców bahaickich w Iranie

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek jest głęboko zatroskany i zaniepokojony relacjami dotyczącymi skazania siedmiu bahaickich przywódców religijnych w Iranie. Według najnowszych doniesień sąd irański skazał ich na karę 20 lat pozbawienia wolności.


„Jestem poważnie zaniepokojony tymi doniesieniami. Wyroki skazujące dla wyznawców bahaizmu są szokującym sygnałem i ogromnym rozczarowaniem dla wszystkich, którzy mieli nadzieję na poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka w Iranie.

Wyrażamy poważne wątpliwości co do uczciwości i przejrzystości procesu sądowego i wyrażamy z tego powodu głębokie ubolewanie. W związku z tym wzywam właściwe organy, aby umożliwiły przeprowadzenie uczciwej i otwartej procedury odwoławczej. Iran zobowiązał się do przestrzegania międzynarodowych norm, które obejmują, podkreślam, również poszanowanie i ochronę wolności wyznania.”

Parlament Europejski i przewodniczący Jerzy Buzek będą uważnie śledzić rozwój sytuacji.

Zrodlo: www.europarl.europa.eu

Bahaickie groby w Niemczech

W miejscowosci Bokel niedaleko od Bremen na cmentarzu miejskim sa 2 groby bahaickie. Na jednym grobu napis ze "Slow Ukrytych" Baha'u'llaha po niemiecku:O SYNU CZLOWIECZY
tys podwladnoscia Moja, a Moja podwladnosc nie ginie...

a w ogolie caly cytat brzmi nasepujaca:

14. O Synu Człowieczy!
Tyś jest podwładnością Moją a Moja podwładność nie ginie; czemu się boisz swej zguby? Tyś jest Mym światłem, a światło Me nigdy nie zgaśnie; czemu się lękasz zgaśnięcia? Tyś jest Mą chwałą, a chwała Moja nie mija; tyś jest Mą szatą, a szata Moja nigdy nie będzie podarta. Trwaj więc w miłości twej dla Mnie, ażebyś znalazł Mnie w królestwie chwały.
(Słowa ukryte z arabskiego 14)


A na drugim grobu tylko symbol bahaicki - 9 ramienna gwiazda i krzyz.
W ogolie w Niemczech Wiara Baha'i ma juz 100 letnia historie, bahaitow tam tez o wiele wiecej niz w Polsce.

Freedom for Bahais in Iran/ Wolnosc bahaitom w IranieArtykul o wierze bahai w magazynieW sierpniowym numerze magazynu NIGDY WIECEJ (poswiecony antyrasizmowi), na stronie 15 jest zdjecie swiatyni bahaickiej w Ameryce i artykul o naszej wierze=)

Bahaicka szkola letnia 2010 w Polsce/ w OlsztynieWiecej zdjec na Facebook

Loading...