Cel Bahaizmu

„Być bahaitą to znaczy po prostu kochać cały świat, kochać ludzkość i starać się jej służyć, pracować dla osiągnięcia powszechnego pokoju i powszechnego braterstwa.”

`Abdu`l-Baha

Symbol Bahaizmu - 9 ramienna gwiazda


No response to “Cel Bahaizmu”

Loading...