Prześladowania bahaitów w Iranie

ONZ wyraża ‘głębokie zaniepokojenie’ prawami człowieka w Iranie

Rezolucja, która przeszła stosunkiem głosów 69 do 54 (m.in. Polski), szczególnie krytykowała stosowanie przez Iran tortur, wysoką liczbę wykonanych egzekucji, „okrutne represje” wobec kobiet oraz „zwiększająca się dyskryminację” bahaitów, chrześcijan, żydów, muzułmanów sunnickich, sufitów oraz innych mniejszości.

Rezolucja podkreśla ataki na bahaitów, zauważając „wzrastające udowodnione działania podejmowane przez państwo, mające na celu identyfikowanie i monitorowanie bahaitów, uniemożliwiające bahaitom naukę na uniwersytetach oraz możliwości utrzymywania się, jak również aresztowanie i uwięzienie siedmiorga członków bahaickiej rady administracyjnej bez podania zarzutów czy dostępu do pomocy prawnej.”

Obecnie w więzieniach znajduje się przynajmniej 20 bahaitów, w tym siedmioro członków rady bahaickiej aresztowanych w marcu i maju 2008 roku i przetrzymywanych w więzieniu Evin bez podania zarzutów.

No response to “Prześladowania bahaitów w Iranie”

Loading...