Dizzy GillespieDizzy Gillespie
- muzyk jazzowy – genialny wirtuoz trąbki – został bahaitą w 1970 roku – wiara bahá`i pomogła mu w przemianie z chuligana w prawdziwego obywatela świata oraz odejść od nadużywania alkoholu. Na jego cześć organizowane są cotygodniowe sesje jazzowe w centrum bahaickim w Nowym Jorku.No response to “Dizzy Gillespie”

Loading...