18 sierpnia proces sądowy nad bahaitami w Iranie

Przetrzymywanym od roku bahaitom wyznaczono datę procesu na przyszły wtorek, pomimo tego, że jeden z ich obrońców znajduje się sam w więzieniu a drugi obrońca – pani Shirin Ebadi przebywa poza krajem w obawie o swoje życie.

Ponadto wysiłki związane z tym, aby przetrzymywani zostali zwolnieni za kaucją, nie przyniosły pozytywnych rezultatów.

Śledztwo przeciwko nim zostało zamknięte wiele miesięcy temu, ale pozostają uwięzieni bez dostępu do obrońców oraz z minimalnym kontaktem ze swoimi rodzinami – pozwolono im na to dopiero pięć miesięcy po ich aresztowaniu, kiedy wreszcie uwolniono ich z pojedynczych cel.

Niedawno władze wysłały do pana Abdolfattaha Soltaniego - na zdjęciu (z datą 15 lipca 2009), głównego obrońcy reprezentującego siedmioro uwięzionych bahaitów, obecnie również przetrzymywanego w więzieniu Evin, zawiadomienie, że wyznaczają 18 sierpnia godz. 9 rano jako termin procesu siedmiorga bahaitów w oddziale 28 Sądu Rewolucyjnego w Teheranie. Jest to ten sam sąd, w którym odbył się proces irańsko-amerykańskiej dziennikarki Roxany Saberi.Pan Soltani jest znanym prawnikiem do spraw łamania praw człowieka i szefem Centrum Obrońców Praw Człowieka w Teheranie.

Zostało ono założone przez laureatkę nagrody Nobla – pani Shirin Ebadi (na zdjęciu), a prawnicy tam działający podjęli się obrony siedmiorga bahaitów.

Przetrzymywanymi od 14 maja 2008 roku są pani Fariba Kamalabadi, pan Jamaloddin Khanjani, pan Afif Naemi, pan Saeid Rezaie, pan Behrouz Tavakkoli oraz pan Vahid Tizfam. Siódma osoba – pani Mahvash Sabet – została uwięziona 5 marca 2008r.

Osoby te nie zostały oficjalnie oskarżone, ale zarzucono im ‘szpiegowanie na rzecz Izraela’ (ponieważ komunikują się ze Światowym Centrum Bahaickim, który ma swoją siedzibę na Górze Karmel w Hajfie w Izraelu od 1860 roku), ‘obrażanie religijnych świętości’ (ponieważ są bahaitami, stanowią największą nie-islamską mniejszość religijną w Iranie) oraz ‘propagandę przeciwko Republice Islamskiej’ (byli członkami ‘Yaran’ – znaczy w jęz. perskim ‘przyjaciele’ – rady, o której władze Iranu wiedziały od lat, a która zajmowała się sprawami 300-tysięcznej wspólnoty).

Siedmiomiesięczne intensywne śledztwo przyniosło właśnie takie rezultaty.
Osoby te zrezygnowały z roli koordynatora bahaickiej wspólnoty tak, aby nie dawać dalszych pretekstów władzom do oskarżeń.

Nie zrezygnowały tylko z jednego: wyznawania religii baha`i. Teraz po roku władze powiedziały ich rodzinom, że mogą być oskarżeni o ‘mofsede fel-Arz’: “szerzenie korupcji na Ziemi”. To oskarżenie było podstawą do wykonania egzekucji na bahaitach zaraz po rewolucji islamskiej 1979 roku.


REAKCJA ŚWIATA NA OSTATNIE PRZYPADKI PRZEŚLADOWANIA BAHAITÓW W IRANIE – 2009 rok


3 lutego 2009 – list otwarty podpisany przez 243 intelektualistów irańskich mieszkających w 19 krajach – prosi bahaitów o wybaczenie „zła uczynionego bahaickiej wspólnocie w Iranie” przez ponad 1,5 wieku.”

„Nie będziemy już dłużej milczeć, kiedy dotyka was niesprawiedliwość” – mówi się w liście po wymienieniu sposobów prześladowania bahaitów, poczynając od „barbarzyńskich morderstw” po pozbawienie edukacji na wyższych uczelniach bahaickiej młodzieży.

http://news.bahai.org/story/697

Tekst listu

Kraje z których pochodzą podpisani pod listem intelektualiści: Iran, Szwecja, Kanada, USA, Wielka Brytania, Niemcy, Australia, Francja, Włochy, Holandia, Austria, Hiszpania, Malezja, Dania, Belgia, Meksyk, Turcja, Szwajcaria oraz Norwegia.

13 lutego - Kongres Amerykański

http://www.thomas.gov/cgi-bin/query/z?c111:H.RES.175:

13 lutego - Departament Stanu USA

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/02/117332.htm

13 lutego - Amnesty International – uznała 7 bahaitów za więźniów sumienia i rozpoczęła ‘pilną akcję’ w ich sprawie

http://iran.bahai.us/wp-content/uploads/2009/02/amnestyua-irany-0209.pdf


The United States Commission on International Religious Freedom

http://www.uscirf.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=2347&Itemid=1


16 lutego – Minister Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii – Bill Rammel (na zdjęciu)

http://www.fco.gov.uk/en/newsroom/latest-news/?view=PressS&id=13644191

16 lutego – Parlament Europejski – rezolucja na temat sytuacji przestrzegania praw człowieka w Iranie. Rezolucja wspomina prześladowania bahaitów i wzywa irańskie władze, aby wypełniła obowiązek respektowania mniejszości religijnych i uwolniła siedmioro bahaitów aresztowanych 14 maja 2008 roku.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0029&language=EN&ring=P6-RC-2009-0036

17 lutego – Unia Europejska - wyraziła zaniepokojenie sądzeniem aresztowanych bahaitów i wezwała Iran do uwolnienia wszystkich osób aresztowanych z powodu przekonań religijnych.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/106134.pdf

18 lutego - Rzecznik Kanclerz Angeli Merkel wyraził poważne zaniepokojenie losem aresztowanych bahaitów

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3674065,00.html

25 maja - Unia Europejska wystosowała deklarację, w której po raz kolejny wyraża zaniepokojenie losem uwięzionych oraz wzywa władze Iranu do przestrzegania swoich międzynarodowych zobowiązań prawnych, zapewnienia wolności religijnej oraz zaprzestania prześladowania legalnych praktyk religijnych.No response to “18 sierpnia proces sądowy nad bahaitami w Iranie”

Loading...