Modlitwa o oddalenie smutku

Rozwiej mój smutek Twoją łaską i szczodrością, O Boże, mój Boże, i oddal moją boleść swą władzą i mocą. Ty widzisz mnie, o Boże mój, z twarzą zwróconą ku Tobie w chwili, gdy ze wszech stron osaczają mnie zmartwienia. Błagam Cię, o Ty, który jesteś Panem wszelkiego stworzenia i który zaćmiewasz wszelkie rzeczy widzialne i niewidzialne powołując się na Twoje imię mocą, którą zniewalasz serca i dusze ludzi i na fale oceanu Twego miłosierdzia oraz wspaniałość Jutrzenki Twojej łaski - zalicz mnie do tych, których nic nie powstrzymało od zwrócenia twarzy ku Tobie, o Ty Panie wszelkich imion i Stwórco niebios!

Bahá`u`lláh

No response to “Modlitwa o oddalenie smutku”

Loading...