Spotkanie w Poznaniu 19 września

Zapraszamy wszystkich na prezentację multimedialną na temat “Esperanto i bahaizm na przykładzie życia Lidii Zamenhof” na ARKONES-ie.

Lidia Zamenhof to córka Ludwika Zamenhofa, twórcy języka esperanto. Każdy wie, że Lidia pochodziła z rodziny o tradycjach żydowskich, ale nie każdy wie, że Lidia była też wyznawczynią wiary bahá’i. O tym jaką niezwykłą była osobą, jak spotkała wiarę bahá’i i dlaczego ją przyjęła, dowiecie się Państwo na prezentacji.

W przygotowaniu jest też bardzo ciekawa książka o życiu Lidii w języku polskim.

Prezentacja będzie prowadzona w języku polskim i esperanto.
Kiedy: sobota 27 września w godz.: 12:50-14:00
Gdzie: w szkole Łejery przy ul. Brandstaettera 1

O ARKONES-ie: http://arkones.org/pl

A jakie są związki wiary bahá`i i esperanto?

Dr Zamenhof na pytanie brytyjskiego dziennikarza gazety Christian Commonwealth odpowiedział:

„Jestem bardzo zainteresowany ruchem bahá`i, ponieważ jest to jeden z najwspanialszych ruchów światowych, które jak nasz kładzie nacisk na braterstwo ludzkości i wzywa ludzi, aby rozumieli się wzajemnie i uczyli kochać się nawzajem. Bahaici zrozumieją wewnętrzną ideę esperanto lepiej niż większość ludzi. Ta idea to „na podstawie neutralnego języka zniszczyć mury dzielące ludzi i przyzwyczaić ich do tego, aby widzieli w swoim sąsiedzie człowieka i brata.”

Na spotkaniu esperantystów w Paryżu w lutym 1913 roku ‘Abdu`l-Bahá powiedział:
„Obecnie chwała niechaj będzie Bogu, że dr Zamenhof wymyślił język esperanto. Język ten ma wszelkie potencjalne cechy niezbędne do zostania środkiem międzynarodowego porozumienia. Wszyscy winniśmy być mu wdzięczni za ten szlachetny trud, gdyż w ten sposób przysłużył się swoim bliźnim. Niezłomnym staraniem i poświęceniem swoich zwolenników esperanto stanie się powszechne. Każdy z nas uczyć się winien tego języka i rozpowszechniać go, jak dalece można, aby z dnia na dzień zyskiwał on szersze uznanie. Pomyślcie, jak trudno jest obecnie komunikować się z różnymi narodami. Człowiek, który uczy się pięćdziesięciu języków, może podróżować przez jakiś kraj i nie znać jego języka. Dlatego spodziewam się, że dokonacie największego wysiłku, aby język ten został szeroko rozpowszechniony.”

No response to “Spotkanie w Poznaniu 19 września”

Loading...