Abdul-Baha w USA, poczatek XX wieku, film w j.angielskimTlumaczenie filmu (przetlumaczyl Mariusz Piotrowicz)

Abdu'l-Baha w Ameryce

W ciągu całej swej wizyty Abdu'l-Baha wypowiadał się na tematy znane nam jako najważniejsze problemy XX wieku. Od roku 1912 rozrosły się one w swej randze i złożoności...

...a wymóg społecznych działań stał się codziennością w naszych czasach.

Abdu'l-Baha wskazał globalną perspektywę rasistowskiego podejścia zakorzenionego w amerykańskiej kulturze. Ostrzegł, że dopóki te uprzedzenia nie zostaną całkowicie usunięte z ludzkiego świata, ludzkość nie zazna spokoju.

Problemy, takie jak skrajności bogactwa i nędzy stworzone przez społeczeństwo przemysłowe dostrzegał w kontekście międzynarodowym. Rozwiązanie nie leżało w konflikcie między kapitalistami a robotnikami. Przede wszystkim zarazą dotykającą ciało polityki jest brak miłości i altruizmu.

Abdu'l-Baha był zwolennikiem wzmocnienia pozycji kobiet poprzez zwiększenie im możliwości kształcenia. Społeczny i polityczny rozwój nie będą możliwe mówił dopóki mężczyźni i kobiety nie uznają i nie wprowadzą w życie równości.

Nawoływał narody świata do utworzenia międzynarodowego trybunału, aby ustanowić sprawę powszechnego pokoju, ponieważ duch wieku żąda pokoju.

Żadna siła na Ziemi nie jest w stanie tego powstrzymać twierdził

W 1912 Abdu'l-Baha nie miał jednak iluzji co do nadciągającego kryzysu, z którym zmierzy się ludzkość. Ostrzegał: Ziemia pełna jest materiałów wybuchowych i śmiertelnych narzędzi. Nie upłynie wiele czasu zanim ta piekielna broń wstrząśnie gmachem ludzkości.

Każdy przelew krwi w przeszłości spowodowany był religijnymi czy narodowymi uprzedzeniami czy politycznym lub patriotycznymi wykluczeniem. Po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej napisał on: Ruchy, które teraz się narodziły, o randze ogólnoświatowej będą się starać w najwyższym stopniu, by osiągnąć przyświecające im cele.

Wielu w 1912 widziało wojnę jako rzecz oczywistą. Niewielu jednak zdawało sobie sprawę z ogromnego znaczenia przesłania Abdu'l-Bahy.

W niedługim czasie jako efekt Pierwszej Wojny Światowej nieopanowane przemieszczenie ludności Europy wraz z ogólnoświatowym ekonomicznym kryzysem spowodowały, że samozadowolenie świata Zachodu zostało zburzone.

Tak czy inaczej gdy Liga Narodów została utworzona, Abdu'l-Baha wyróżnił ten rozwijający się wysiłek, to międzynarodowe porozumienie jako oznaczające świtanie Największego Pokoju obiecanego przez Baha'u'llaha

Upamiętniając swe ogłoszenie Przymierza Baha'u'llaha w 1912 Abdu'l-Baha nazwał Nowy Jork Miastem Przymierza.

Małej grupie swych wyznawców w Ameryce wyjaśnił prawdę swej misji. Dzięki Przymierzu Baha'u'llaha otwarta została nowa droga prowadząca ku nowym wzajemnym stosunkom pomiędzy Bogiem a ludzkością w tym czasie.

Święte Nauki muszą być zasiane, jako że stanowią one lekarstwa na choroby ludzkości. Mocą Przymierza jest osiągnięcie jedności ludzkości.

Abdu'l-Baha połączył wspólnotę w Święcie Jedności. Nawoływał bahaitów, by promowali sprawę jedności pomiędzy narodami świata.

Życzyłbym sobie uczynić widocznym pośród przyjaciół w Ameryce nowe światło, tak by stali się nowymi ludźmi, aby nowy fundament mógł być położony, a doskonała zgodność mogła zostać ustanowiona, jako że fundamentem Bahaullaha jest miłość.

2 Responses to “Abdul-Baha w USA, poczatek XX wieku, film w j.angielskim”

Anonimowy pisze...

nice =)

Kushtar pisze...

a kto to?:)

Loading...