Modlitwa bahaicka

O uniezależnienie się

Bądż pochwalony, O mój Boże!
Dzięki Ci składam za to, że ujawnileś mi Tego, który jest Zaraniem Twego miłosierdzia, Miejscem Świtania Twojej łaski i Powiernikiem Twojej Sprawy. Błagam Cię poprzez Twoje Imie, przez które bladły oblicza bliskich tobie i wznosiły się serca Tobie oddanych, spraw, abym zawsze i we wszystkich okolicznościach trzymał się Twojej więzi i uwolnił się od wszystkiego z wyjątkiem Ciebie; i aby oczy moje skierowane były w strone horyzontu Twojego Obajwienia, i abym wykonał to, co przykazałeś mi w Twoich Tablicach.
Przyodziej o mój Panie, moją wewnętrzną i zewnętrzną istotę szatą Twojej łaskawości i Twojej życzliwej dobroci. Uchroń mnie od wszystkiego, co niezgodne jest z Twoją wolą, i łaskawie dopomóż mi i moim bliskim, abyśmy byli posłuszni Tobie i abym unikał wszystkiego, co mogłoby rozbudzic we mnie złe skłonności.
Ty, zaprawdę, jesteś Panem całej ludzkości, Władającym tym i pszyszłym światem. Nie ma innego Boga poza Tobą, albowiem Ty jesteś Wszechwiedzącym, Wszechmądrym.

- Baha'u'llah -

Na zdjęciu: Świątynia bahaicka w USA

No response to “Modlitwa bahaicka”

Loading...