Cytaty ze "Słowa Ukryte" Baha'u'llaha

O Mieszkańcy Najwyższego Raju!
Głoście upewnionym, że w krainach świętości, opodal niebiańskiego raju, ukazał się nowy ogród, wokół którego krążą ci, którzy zamieszkują krainę na wysokościach i nieśmiertelni mieszkańcy przewysokiego raju. Nie szczędźcie zatem starań by dopiąć tych poziomów, abyście z ich anemonów snuć mogli tajemnice miłości oraz z wiecznego ich owocu czerpać poznanie rzeczy ukrytych boskiej i doskonałej mądrości. Pociecha to dla oczu tych, co wchodzą tam i zamieszkują.

O Dzieci Opieszałości!
Nie oddawajcie serc waszych doczesnemu władztwu i nie radujcie się nim. Jesteście jako niebaczny ptak, co na gałęzi z pełnym spokojem szczebioce, gdy nalgle śmierć-łowczyni obala go na ziemię i ślad nie pozostaje z melodii jego, kształtu ani barwy. Dajcie baczenie przeto, o niewolnicy namiętności.

O Towarzyszu Tronu Mego!
Nie słuchaj zła i nie widź zła. Nie poniżaj się ani nie biadaj i nie płacz. Zła nie powiadaj, abyś nie słyszał mówionym go tobie i nie przesadzaj błędów innych, by własne twoje błędy nie zdały się równie wielkimi oraz nikomu nie życz poniżenia, by własne twe poniżenie nie ukazało się jasno. Przeżywaj dni swego życia, które są krótsze od przelotnej chwili, z nieskazitelnym umysłem, sercem niepokalanym, czystą myślą i uświęconą istotą ażebyś, wolny i rad, złożył cielesną powłokę podążył do niebiańskiego raju i zamieszkał na zawsze w wiekuistym królestwie.

O Synu Ducha!
Ptak szuka gniazda, a słowik piękna róży, gdy zaś te ptaki, ludzkie serca, ciesząc się śmiertelnym pyłem zbłądziły precz od wieczystego gniazda i skierowawszy wzrok ku bagnom opieszałości pozbawione są blasku obecności Bożej. Niestety! Jakie dziwne i smutne, że dla marnej czary odwróciły się od falującego oceanu sfer na wysokościach i pozostały z dala od niebios chwały.

Wiecej cytatow znajdziesz tu.

No response to “Cytaty ze "Słowa Ukryte" Baha'u'llaha”

Loading...