Jestem z Polskim Narodem w Modlitwie - 10.04.2010


O Dzieci Opieszałości! Nie oddawajcie serc waszych doczesnemu władztwu i nie radujcie się nim. Jesteście jako niebaczny ptak, co na gałęzi z pełnym spokojem szczebioce, gdy nalgle śmierć-łowczyni obala go na ziemię i ślad nie pozostaje z melodii jego, kształtu ani barwy. Dajcie baczenie przeto, o niewolnicy namiętności.

Baha'u'llah

„Przekonanie, że po śmierci ciała duch znika, jest jak wyobrażenie, że ptak w klatce zginie, jeśli zniszczymy klatkę, chociaż ptak nie ma się czego obawiać z powodu zniszczenia klatki. Nasze ciało jest jak klatka, a duch jak ptak… jeśli zniszczymy klatkę, ptak będzie dalej istniał. Jego odczucia będą nawet silniejsze, jego postrzeganie zwiększone, jego szczęście pełniejsze.”

‘Abdu’l-Bahá

MODLITWA

O mój Boże! O Ty, Który odpuszczasz grzechy, rozdajesz dary i ususwasz nieszczęścia!
Zaprawdę, błagam Cię, abyś przebaczył grzechy tym, którzy opuścili ziemską powłokę i zostali uniesieni do świata duchowego.
O mój Panie! Odpuśc ich przewinienia, oddal ich smutki i zamień w światłośc otaczające ich ciemności.
Spraw, aby dotarli do ogrodu szczęścia, obmyj ich wodą najczystszą i pozwól, aby oglądali Twoje wspaniałości z najwznioślejszej góry.

Abdul-Baha

No response to “Jestem z Polskim Narodem w Modlitwie - 10.04.2010”

Loading...