Święto 19 Dnia - Jalál - Chwała -9.04.

W nadchodzącym miesiącu bahaickim, będziemy obchodzić Święto Ridvan, na pamiątkę wydarzeń sprzed 147 lat, kiedy Bahá’u’lláh, opuszczając Bagdad (1863r.), ogłosił Swoje Przesłanie, a wraz z nim nadejście nowego Światowego Porządku. „Świętujcie, z ogromną radością, o ludzie Bahá, gdy przywoływać będziecie Dni największego szczęścia, Dzień, w którym Język Pradawnego Dnia przemówił.” (Bahá’u’lláh, Pokłosie)

Podczas Święta Ridván, które jest niczym Król pośród innych Świąt, bahaici będą wybierać Zgromadzenia, będące integralną częścią nowego Porządku Świata, który został zapowiedziany przez Bába w perskiej księdze „Bayán”, a którego podstawowe cechy zostały określone przez samego Bahá’u'lláha.. „Ten Porządek nie ma sobie równych w całej historii ludzkości pod względem standardu sprawiedliwości, praktycznej realizacji jedności rodzaju ludzkiego, oraz pod względem jego zdolności do promowania zmian i postępu światowej cywilizacji.” - pisze Powszechny
Dom Sprawiedliwości (25 marca 2007) - „Oddani wyznawcy Bahá’u'lláha na całym świecie pracują nad dalszym rozwojem bahaickiego Porządku Administracyjnego, nazwanego przez Strażnika nie tyle ‘zalążkiem’ co wzorcem Nowego Porządku Światowego’, kładąc w ten sposób podwaliny światowej cywilizacji, która w nadchodzących wiekach przyniesie olśniewającą świetność.”

W pierwszym dniu Święta Ridván będziemy wybierać nasze Lokalne Zgromadzenia Duchowe w tych miejscowościach, gdzie mieszka dziewięciu lub więcej dorosłych bahaitów. Natomiast 24 kwietnia podczas Zjazdu Narodowego, 19 delegatów zbierze się aby konsultować się i dokonać wyboru Narodowego Zgromadzenia Duchowego bahaitów w Polsce. Pragniemy zachęcić bahaitów, aby na pamiątkę niezwykłych wydarzeń w ogrodzie Ridván w 1863 roku, wszystkie Zgromadzenia zostały wybrane w duchowej atmosferze oraz z jak największą frekwencją. „Biorąc udział w bahaickich
wyborach, wyznawcy powinni być świadomi tego, że wypełniają święte zadanie, wyjątkowe i charakterystyczne dla tego Objawienia. Powinni oni podejść do tego obowiązku w modlitewnym nastroju, prosząc o boskie przewodnictwo i umocnienie.” (PDS, ibid).

Taka postawa jest niezwykle ważna w obliczu „rozczarowania”, „apatii”, „niknącej nadziei”, „utraty zaufania jednostki do instytucji i pogarszanie się współpracy miedzy nimi” które widzimy w otaczającym nas świecie. Powszechny Dom Sprawiedliwości podkreśla, że „Przyjaciele muszą nieustannie dokładać wszelkich starań, by uniknąć skażenia tymi niszczącymi postawami, które wyrządziły tak wielką szkodę prawości i autorytetowi instytucji chylącego się ku upadkowi porządku światowego.” Wybory bahaickiej administracji to „święty obowiązek przyznany każdemu
bahaicie, jako odpowiedzialnemu obywatelowi nowego, właśnie powstającego świata, wielki przywilej wyboru składu instytucji upoważnionych do kierowania wspólnotą bahaicką.”

One response to “Święto 19 Dnia - Jalál - Chwała -9.04.”

Anonimowy pisze...

Aniusia jezeli pozwolisz i będziemy ze sobą rozmawiać bezpośrednio, nie dopuszczę do obrazania Pana Boga (Ty wiesz o co chodzi) a Bog zamieni wszystkie Twoje smutki w radosc, bEdziesz chwalil Pan aBoga przez cale swoje zucie i będziesz szczęsliwy. narazie mamcia rysia

Loading...