Jerzy Buzek, Bruksela, 11/08/2010


Wypowiedź Jerzego Buzka w sprawie skazania przywódców bahaickich w Iranie

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek jest głęboko zatroskany i zaniepokojony relacjami dotyczącymi skazania siedmiu bahaickich przywódców religijnych w Iranie. Według najnowszych doniesień sąd irański skazał ich na karę 20 lat pozbawienia wolności.


„Jestem poważnie zaniepokojony tymi doniesieniami. Wyroki skazujące dla wyznawców bahaizmu są szokującym sygnałem i ogromnym rozczarowaniem dla wszystkich, którzy mieli nadzieję na poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka w Iranie.

Wyrażamy poważne wątpliwości co do uczciwości i przejrzystości procesu sądowego i wyrażamy z tego powodu głębokie ubolewanie. W związku z tym wzywam właściwe organy, aby umożliwiły przeprowadzenie uczciwej i otwartej procedury odwoławczej. Iran zobowiązał się do przestrzegania międzynarodowych norm, które obejmują, podkreślam, również poszanowanie i ochronę wolności wyznania.”

Parlament Europejski i przewodniczący Jerzy Buzek będą uważnie śledzić rozwój sytuacji.

Zrodlo: www.europarl.europa.eu

No response to “Jerzy Buzek, Bruksela, 11/08/2010”

Loading...