Modlitwa bahaicka za JaponieModlitwa bahaicka za zmarłych

O mój Boże! O mój Boże! Zaprawdę ten Twój sługa był uniżony przed majestatem Twojego boskiego zwierzchnictwa i pokorny stał u progu Twojej jedności.

Wierzył w Ciebie i Twoje strofy, dawał świadectwo Twojemu słowu i rozpalony był ogniem Twojej miłości; był zanurzony w głębinie oceanu Twojej wiedzy, zwabiony urokami Twojego tchnienia, ufał Tobie, zwracał swoją twarz ku Tobie, zanosił do Ciebie uniżone prośby i był przekonany o Twoim przebaczeniu i odpuszczeniu. Opuścił ten śmiertelny żywot i wzniósł się do królestwa nieśmiertelności, tęskniąc za łaską spotkania Ciebie.

O Panie, wyslawiaj jego położenie, chroń go pod baldachimem Twojego najwyższego miłosierdzia, spraw, aby wstąpił do Twego wspaniałego raju i przebywal wiecznie w Twoim wzniosłym różanym ogrodzie; aby pgrążył się w morzu światła, w świecie tajemnic.

Zaprawdę, Ty jesteś Hojnym, Potężnym, Przebaczającym i Obdarowującym.

‘Abdu`l-Bahá

No response to “Modlitwa bahaicka za Japonie”

Loading...