Administracja


Powszechny Dom Sprawedliwości - ta najwyższa instytucja wiary bahá’í, wyznaczona przez Bahá’u'lláha w Kitáb-í-’Àqdas, prowadzi Wspólnotę Bahá’í od 1963 roku.

Składa się ona z dziewięciu członków wybieranych przez wszystkie Narodowe Zgromadzenia Duchowe co pięc lat i ma swoją siedzibę na Górze Karmel w izraelskiej Hajfie.

W przykazaniach Bahá’u’lláha zawartych jest wiele wskazówek dotyczących tego, jak powinno być zorganizowane społeczeństwo. W przeszłości Objawiciele Boży niewiele mówili o tym, jak ich zwolennicy powinni się organizować i ludzie sami musieli o tym pomyśleć. Lecz w przypadku Wiara Bahá’í, Bahá’u’lláh przyniósł Swój własny Porządek Administracyjny, co oznacza, że powiedział On nam jakie mamy stworzyć instytucje, jak powinny one działać i jak ludzkość powinna być zarządzana.

Raz w roku, bahaici w każdym państwie wybierają Narodowe Zgromadzenie Duchowe, a w każdej miejscowości – Lokalne Zgromadzenie Duchowe.

W Wierze Bahá’í nie ma księży ani duchowieństwa i to właśnie Lokalne Zgromadzenie Duchowe zajmuje się sprawami wspólnoty. Lokalne Zgromadzenie Duchowe składa się z dziewięciu osób wybieranych w atmosferze pełnej modlitwy - głosowanie jest tajne i biorą w nim udział wszyscy dorośli z danej wspólnoty, czyli powyżej 21 roku życia.

Zgromadzenia Duchowe są dla bahaitów niezmiernie ważne – przez nie uczymy się jak należy zajmować się z ludzkimi sprawami i jak można ustanowić w społeczeństwie nowy porządek, który znany jest jako Światowy Porządek Bahá’u’lláha.

Niżej zdjęcia z kwietnia 2008 roku. Bahaici z ponad 200 państw na wyborach Powszechnego Domu Sprawedliwości w Hajfie, Izrael. Zaczniemy od Polsku. Członkowie Narodowego Zgromadzenia Poski (na zdjęciu)No response to “Administracja”

Loading...