spotkanie miedzywyznaniowe


Dziś mieliśmy spotkanie międzywyznaniowe społeczności bahaickiej i żydowskiej, którego tematem była perspektywa wiary na duchowość kobiet i ich rozwój. Wyznawcy judaizmu i bahaici wspólnie studiowali pisma swoich religii na temat kobiet i ich roli. Zaprezentowane również zostale sylwetki kobiet w wierze bahá`i i judaizmie. Wstęp był otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematem dyskusji i odbył się w narodowym centrum wiary baha'i w Warszawie. Przyszło około 7 wyznawców judaizmu z rabbinem i około 10 bahaitów.

No response to “spotkanie miedzywyznaniowe”

Loading...