Najświętsza Księga


Kitab-i-Aqdas to Najświętsza Księga w wierze baha'i. Zawiera ona prawa według których w przyszłości będzie żyła cała ludzkość. Została objawiona przez Baha'u'llaha w 1873 roku. Na razie nie ma wersji polskiej, ale praca nad tłumaczeniem trwa.

Każdy prorok przyniosł religie, która składa się z dwóch części. Pierwsza to duchowa, która zawsze jest i będzie taka sama, lecz druga część - socjalna - zmienia się zgodnie z rozwojem ludzkości i ta częśc odróżnia religie. Częśc socjalna zawiera w sobie prawa któtymi ma się kierować ludzkość (ile razy trzeba się modlić, post, sprawy sądowe, ekonimiczne etc.)

No response to “Najświętsza Księga”

Loading...