Abdul-Baha

O pierwszej nad ranem 28 listopada bahaici upamiętniają odejście `Abdu`l-Bahy, najstarszego syna Baha`u`llahá.

`Abdu’l-Bahá był i jest dla bahaitów przewodnikiem, wzorem prawdziwego życia bahaickiego, gwarantem jedności wiary bahá`i.

`Abdu’l-Bahá zmarł w roku 1921 w wieku 77 lat w domu w Hajfie w Ziemi Świętej.

Nie ma ustalonego programu ceremonii, ale najczęściej bahaici czuwają w nocy, czytają modlitwy i pisma bahaickie.


Pogrzeb `Abdu`l-Bahy

Nigdy jeszcze w całej Ziemi Świętej nie było takiego pogrzebu. Przyszło 10 000 ludzi: najwyższy komisarz tego regionu, wysocy urzędnicy rządu oraz żydzi, chrześcijanie, muzułmanie, Druzowie, Egipcjanie, Persowie, Grecy, Turcy, Kurdowie, Amerykanie, Europejczycy, Palestyńczycy, bogaci i biedni, mężczyźni, kobiety i dzieci!

Blisko początku procesji szła grupa muzułmanów i chrześcijańskich skautów maszerująca ramię w ramię. Trzymali transparent nad głowami, szli wolno i recytowali Słowa Boże. Dwie godziny kondukt żałobny wchodził na Górę Karmel. Tam trumna `Abdu`l-Bahy została umieszczona w jednym z pomieszczeń w świątyni Baba.

„O Ty wielki, który zasnąłeś!” – wykrzyknął jeden z chrześcijan. „Byłeś dobry dla nas, byłeś naszym przewodnikiem, uczyniłeś nas szczęśliwymi. Okazywałeś serdeczność ludziom….”


Więcej czytaj na naszej stronie www.bahai.org.pl

A tu film o vizycie Abdul-Bahy Nowego Yorku.'Abdu'l-Baha DC Tour from The Long Pilgrimage on Vimeo.No response to “Abdul-Baha”

Loading...