www.zrodlo.net

Co piszą o bahai na innych portalach? Znalazłem jeden z najnowszych. Właśnie o wierze bahai pisze Natalia Makselon (na zdjęciu), która po raz piewszy usłyszała o bahaizmie w Hajfie, kiedy odwiedzała ogrody bahaickie. Jej pierwszy artykuł na temat bahai wzbudził niezwykle duże zainteresowanie wśród czytelników i Natalia zdecydowała się kontynuowac prace. Oto jej drugi artykuł.

"Jakiś czas temu na łamach Źródła ukazał się artykuł o bahaizmie – obecnie najmłodszym ruchu wyznaniowym świata. Czy ta niespełna 170 letnia religia zdążyła już pozyskać swoich wyznawców w Polsce? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Bahaici nad Wisłą nie osiedlają się tak chętnie, jak w liczących ponad milion wyznawców Indiach. Jest to związane bardziej z młodym wiekiem wyznania niż rzekomym brakiem gościnności ze strony Polaków. Pierwsze wzmianki o bahaizmie pojawiły się już pod koniec XIX wieku, a dziś wspólnotę bahaicką w Polsce stanowi 300 osób.

Czy to dużo? – pytam Kushtara Mamytaliev’a (na zdjęciu) – członka wspólnoty oraz autora pierwszego bloga dotyczącego bahaizmu prowadzonego w języku polskim
- Nie wiem – odpowiada – bahaizm jest bardzo młodą religią, w Polsce rozwija się dopiero od ‘91 roku. Jedną z naszych zasad jest posłuszeństwo wobec praw państwa i władzy, dlatego podczas komunizmu nasza działalność – jako ruchu wyznaniowego – została zawieszona. Oczywiście w różnych częściach Polski można było spotkać pojedynczych wyznawców wiary Bahai. Ale dopiero w latach ’90 pojawiły się pierwsze wspólnoty, takie jak ta w Krakowie, czy Warszawie – dodaje.


Swój udział w rozwoju bahaizmu w Polsce ma również rodzina Zamenhof. Lidia – córka twórcy esperanto – została jedną z pierwszych nadwiślańskich bahaitek i żarliwie tłumaczyła religijne księgi na język ojczysty. A to wszystko dlatego, że wynalazek ojca nie przyjął się tak jak oczekiwał tego sam autor, a także bahaici, którzy po cichu liczyli, że to właśnie esperanto stanie się językiem wspólnym dla całego świata. Dziś takie nadzieje pokładają w języku angielskim, choć – jak podkreślają – jest to tylko jedna z możliwości.

W Iranie - skąd pochodzi bahaizm- to nie społeczność, ale przede wszystkim władza nie akceptuje wyznawców nowej religii. W Polsce bahaici raczej nie spotykają się z przejawami nietolerancji: ani ze strony polityków ani pozostałych obywateli . Być może dlatego, że sami są niezwykle tolerancyjni i skorzy do dialogu.

8 listopada w siedzibie wyznawców wiary bahai w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie międzywyznaniowe. Tematem modłów i dyskusji było przede wszystkim poszanowanie praw człowieka. Wśród gości znaleźli się między innymi przedstawiciele chrześcijaństwa, islamu i buddyzmu. Wg bahaitów podziały międzyreligijne są wynikiem różnorodności interpretacji tych samych praw, dlatego tak istotny jest dla nich dialog oraz idea jedności.

Obecnie najwięcej przedstawicieli wiary bahai zamieszkuje Kraków i Warszawę. Tu też współpracują ze środowiskiem uniwersyteckim oraz innymi wspólnotami wyznaniowymi."

Natalia Makselon

No response to “www.zrodlo.net”

Loading...