Święty dzień: Urodziny Baha'u'llaha

Baha'u'llah urodził się w znanej rodzinie ministra na dworze szacha w 1817 roku 12 listopada w Persji (Iran). Od najmłodszych lat wyróżniał się niezwykłą mądrością. Rodzice jego byli przeświadczeni, że Baha'u'llah dostąpi ogromnych zaszczytów. Miał 22 lata gdy zmarł jego ojciec. Jemu właśnie zaproponowano stanowisko ministra ale Baha'u'llah nie przyjął tego nadania. Poświęcił się pomaganiu biednym i skrzywdzonym.

W wieku 27 lat dowiedział się o Posłannictwie Baba i szybko został oddanym wiernym nowej religii. Prześladowania, przez które cierpieli już babici w całej Persji nie ominęły Baha'u'llaha mimo jego szlachetnego urodzenia. Został pozbawiony całego majątku i wtrącony do podziemnego więzienia. Tam właśnie przebywając w jednym ciemnym pomieszczeniu wśród 150 innych więźniów, wywodzących się spośród najgorszych bandytów i morderców, Baha'u'lah doznał objawienia. Tam usłyszał głos: Zaprawdę, uczynimy Cię zwycięskim poprzez Ciebie Samego i przez Twoje Pióro.

Zdjęcia z dzisiejszego święta w Warszawie.

No response to “Święty dzień: Urodziny Baha'u'llaha”

Loading...