Slowa ukryte

Słowa Ukryte (z arabskiego)
Bahá'u'lláh

On Jest Chwałą Chwały

Oto jest to, co zesłane zostało z królestwa chwały, głoszone językiem potęgi i mocy i objawione Prorokom dawnych czasów. Wzięliśmy istotę rzeczy tych i przystroiliśmy ją w szaty zwięzłości, na znak łaski dla sprawiedliwych, aby trwali wiernie przy Przymierzu Bożym, aby życiem swym pełnili to, co im zostało powierzone i zdobyli w królestwie ducha klejnot boskiej cnoty.

(Słowa ukryte, prolog)

O Synu Ducha!
Stworzyłem cię bogatym; czemu doprowadzasz się do nędzy? Szlachetnym cię uczyniłem; czemu się poniżasz? Z istoty wiedzy dałem ci byt; czemu szukasz oświecenia u kogokolwiek prócz Mnie? Z gliny miłości ulepiłem ciebie; czemuż to zajmujesz się innym? Zwróć wzrok swój ku sobie samemu, ażebyś ujrzał Mnie w samym sobie, potężnego, władnego i samoistnego.

O Synu Ducha!
Duch świętości radosną wieść złączenia ci niesie; czemu się smuczisz? Duch mocy w sprawie jego cię utwierdza; czemu się zasłaniasz? Światło oblicza Jego prowadzi ciebie; jak możesz iść na bezdroża?

O Synu Człowieczy!
Gdybyś mknął przez bezmiary przestrzeni i przebywał obszary niebios, jeszczebyś nie znalazł spokoju oprócz poddania Naszemu rozkazowi i korności przed Naszym obliczem.

Wiecej cytat znajdziesz tu.

No response to “Slowa ukryte”

Loading...