prześladowania bahaitów w Iranie

Bahaicka wspólnota Międzynarodowa wyraża ubolewanie z powodu zniszczenia cmentarza Khavaran w Teheranie

Zniszczenie w tym miesiącu cmentarza w Iranie zawierającego masowe groby setek zabitych w następstwie islamskiej rewolucji w 1979 roku jest przykładem skandalicznego łamania ludzkiej godności. Przynajmniej 15 bahaitów było wśród ofiar pochowanych na tym cmentarzu.

„Zniszczenie cmentarza Khavaran przez agentów rządowych jest sprzeczne z konceptem szacunku dla zmarłych we wszystkich kulturach, w tym również z wartościami nauczanymi w islamie.” – powiedziała pani Diane Ala`i, reprezentantka Bahaickiej Wspólnoty Międzynarodowej przy ONZ w Genewie.

Usytuowany na południowy wschód od Teheranu, cmentarz Khavaran był używany jako miejsce pochówku setek ofiar zabitych w początkowych latach irańskiej rewolucji.

Na początku stycznia 2009 roku grupa niezidentyfikowanych osób używając buldożerów zniszczyła obszar cmentarza znany jako „groby niewiernych”, obszar, gdzie pochowano wielu ludzi, którzy stracili życie w wyniku egzekucji podczas irańskiej rewolucji.

Raporty podkreślają, że wygląd grupy niszczycieli jasno sugerował, że są oni jedną z grup rządowych. Przekazano osobie opiekującej się cmentarzem, że ta część cmentarza została zniszczona, aby na jej miejscu stworzyć skwer lub park.

Organizacje zajmujące się prawami człowieka zarówno w Iranie jak i poza nim, zgłosiły protesty w tej sprawie.

20 stycznia 2009r. Amnesty International wezwała władze irańskie, aby „natychmiast zatrzymały niszczenie setek indywidualnych i masowych, nieoznaczonych grobów w Khavaran (na południu Teheranu) i zapewniły zachowanie cmentarza oraz rozpoczęły sądowe śledztwo na cmentarzu jako część zaległego od dłuższego czasu dokładnego, niezależnego i bezstronnego śledztwa badającego masowe egzekucje, które zaczęły się w 1988 roku. (...)”

Irańscy aktywiści zajmujący się obroną praw człowieka, w tym laureatka nagrody Nobla pani Shirin Ebadi (na zdjęciu), potępili również zniszczenie cmentarza.

„Dowiedzieliśmy się niedawno, że cmentarz Khavaran, gdzie pochowane są ofiary nielegalnej masakry więźniów politycznych lat 80-tych, a szczególnie z roku 1988, został zniszczony przez grupy związane z władzami irańskimi.” – stwierdziło Centrum Obrońców Praw Człowieka w oświadczeniu wydanym 25 stycznia 2009r. (według agencji AFP). – „Centrum Obrońców Praw Człowieka potępia ten przerażający i ohydny czyn i zauważa, że wszyscy, w tym władze, są obowiązani do okazania szacunku zmarłym.”

Przynajmniej 15 bahaitów było pochowanych w tej części cmentarza, wszyscy byli ofiarami kampanii rządowej z początku lat 80-tych mającej na celu systematyczne prześladowanie irańskich bahaitów za ich przekonania religijne.

Wiadomo, że ośmioro członków Narodowego Zgromadzenia Bahaitów Iranu zamordowanych 27 grudnia 1981 roku, zostało tam pochowanych, razem z sześcioma członkami Lokalnego Zgromadzenia Bahaitów Teheranu, zamordowanych 4 stycznia 1982 roku. Jest prawdopodobne, że inni bahaici byli tam również pochowani.

Według bahaitki, której mąż został pochowany na tym cmentarzu, większość grobów w tej części cmentarza były nieoznaczone, nadano im tylko kolejne numery w rzędzie.

„Nazywali to miejsce dla ‘niewiernych’” – powiedziała wdowa. – „Podali nam tylko numery grobów i tylko dlatego wiedziałam, gdzie jest mój mąż. Ale nie było tam innych znaków wyróżniających i nie pozwolono nam zidentyfikować, który grób był który.”

No response to “prześladowania bahaitów w Iranie”

Loading...