Wybory delegatów na zjazd Narodowy Polski


Dziś wspólnota bahaicka w Warszawie wybierala delegatów na zjazd Narodowy, ktory odbedzie się w końcu kwietnia. Wybraliśmy 4 osoby. Mieliśmy 11 głosów z 32.

Chciałbym troche powiedziec co to jest głosowanie w Wierze Baha'i

Modlitwa i chwila refleksji przed głosowaniem

„(...) wybierający jest powołany do głosowania wyłącznie na tych, wybór których podsunęła mu modlitwa i głębokie zastanowienie. Ponadto, zwyczaj wysuwania kandydatur i zabiegania o głosy, tak szkodliwy dla nastroju spokoju i modlitwy podczas wyborów, jest zabroniony, gdyż pozbawia prawa nadanego przez Boga każdemu wyborcy do wyboru tylko tych, co do których jest z całą świadomością przekonany, że są najbardziej godnymi kandydatami.”

(Z listu pisanego w imieniu Shoghi Effendiego, do Narodowego Zgromadzenia Duchowego Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady, 27 maja 1927;
Bahá’í Administration, str. 136)

Liczymy głosy


„(…) w czasie wyborów, przyjaciele powinni być w nastroju pełnym modlitwy, bezinteresowności i uniezależnienia się od motywów tego świata. Wtedy będą pełni inspiracji do wyboru odpowiednich członków Zgromadzeń”.

(Z listu napisanego w imieniu Shoghi Effendiego do wiernego, 7 lipca 1924, Lights of Guidance, str. 11)


„(…) Siła i rozwój wspólnoty bahaickiej zależą od wyboru czystych, wiernych i aktywnych dusz....Zabieganie o głosy jest niedozwolone (…).”

(9 kwietnia 1932, list do Lokalnego Zgromadzenia Duchowego - tłumaczenie z perskiego)

„Wybierający (…) przepełnieni modlitwą, po zastanowieniu i medytacji, powinni z oddaniem wybrać wierne, szczere, doświadczone, zdolne i kompetentne dusze, które godne są członkostwa (...).”

(1 lipca 1943, list do Narodowego Zgromadzenia Duchowego Iranu, tłumaczony z perskiego, Compilation of Compilations t. 1, str. 317)

„(...) Wierny, w czasie wyborów, ma prawo głosować na siebie samego, jeżeli zgodnie z sumieniem czuje, że powinien. Nie oznacza to, że jest ambitny albo samolubny. Może on szczerze wierzyć, że jego cechy pozwalają mu stanowić część ciała administracyjnego i może on mieć rację. Jednakże to przekonanie powinno być szczere i powinien on postępować zgodnie z tym, co podpowie mu sumienie. Ponadto członkostwo w komitecie bądź zgromadzeniu jest służbą, a nie oznaką wrodzonej wyższości lub powodem do samochwalstwa.”

(Napisane w imieniu Shoghi Effendiego, Dawn of a New Day, str. 200-201: Developing Distinctive Bahá’í Communities, str. 2.1)

No response to “Wybory delegatów na zjazd Narodowy Polski”

Loading...