Święto 19-go Dnia

Na nasze dzisiejsze Święto 19-Dnia - Nur – Światło - przyszli 12 bahaitów Warszawy. To święto jest ważnym wydarzeniem w naszym prywatnym życiu i życiu naszej wspólnoty. Zbierając się co 19 dni, czy to w dużej wspólnocie czy tylko w gronie 1-2 przyjaciół, wypełniamy naszą rolę w budowaniu instytucji zarządzonej przez Boga.

Narodowe Zgromadzenie Duchowe Polski apeluje, aby bahaici podjęli każdy wysiłek i spotykali się co 19 dni i obchodzili to święte Święto i pamiętali o obietnicy danej przez `Abdu`l-Bahę, że „z pewnością wielkie rezultaty będą owocem tych spotkań”.

Na koniec przytoczymy słowa ukochanego Abdul-Baha: „Krótko mówiąc, jest moją nadzieją, że Święto 19-Dnia przyczyni się do wielkiej duchowej solidarności między przyjaciółmi, że powiedzie wyznawców do więzów jedności, którzy staną się tak zjednoczeni, że miłość i mądrość będzie rozprzestrzeniać się na wszystkie strony. To Święto jest boskim świętem. To uczta Pańska. Przyciąga utwierdzenia Boże jak magnes. Przyczynia się do oświecenia serc.”

The Compilation of Compilations tom I, s. 430

No response to “Święto 19-go Dnia”

Loading...