Modlitwa


Powtarzaj, o mój sługo, wersety otrzymane od Boga, tak jak śpiewają Ci, którzy są blisko Niego, aby słodycz Twych melodii ukoiła twą własną duszę i przyciągnęła serca wszystkich ludzi. Gdy ktoś recytuje w zaciszu swej komnaty wersety objawione przez Boga, anioły - wysłannicy Wszechmogącego zaniosą w dal woń słów wypowiadanych ustami jego, powodując drżanie serca każdego prawego człowieka. Nawet jeśli z początku będzie on nieświadom efektu, jaki one wywierają, to jednak, moc zesłanej mu łaski wcześniej czy póżniej wywrze wpływ na jego duszę. W taki oto sposób zostały postanowione tajemnice Objawienia Bożego, mocą Woli tego, który jest Żródłem siły i mądrości.

Baha'u'llah

No response to “Modlitwa”

Loading...