Modlitwa

Wysławianie i wdzięcznośc

Wszelka chwała bądż Tobie, o mój Bożę, Który jesteś Żródłem wszelkiej chwały i majestatu, wielkości i honoru, wszechwładzy i panowania, wzniosłości i łaski, bojażni i potęgi. Temu, komu zechcesz, ułatwiasz przybliżenie się do Największego Oceanu i według swego upodobania obdarzasz niektórych honorem rozpoznania Twego Pradawnego Imienia. Z wszystkich, którzy znajdują sie w niebie i na ziemi, nikt nie zdoła oprzec sie Twojej suwerennej Woli. Przez całą wiecznosc rządziłeś całym stworzeniem i nadal będziesz przez całą wiecznośc rozciągac Twoje panowanie wszystkimi stworzonymi rzeczami. Nie ma innego Boga poza Tobą, albowiem Ty jesteś Wszechmocnym, Najwznioślejszym, Wczechpotężnym, Mądrym.
Oświec, o Panie mój, twarze twoich służebników, aby mogli oglądac Ciebie, oraz oczyśc ich serca, aby zwrócili się ku dworowi Twoich niebiańskich dobrodziejstw i mogli poznac Tego, który jest Ujawnieniem Ciebie Samego i świtem Twojego Jestestwa. Zaprawdę, Ty jesteś Panem wszystkich światów, nie ma innego Boga poza Tobą, Ty jesteś Nieograniczonym, Wszystko przezwyczającym.

Baha'u'llah

No response to “Modlitwa”

Loading...