Nawruz-166 rok


Wczoraj wspólnota bahaicka Warszawy świętowała Nowy Rok, według kalendarzu bahaickiego mamy 166 rok.

Nawet w takiej niedużej wspolnocie była duża rożnorodnośc. Bahaici mieszkający w Warszawie pochodzą z Kanady, Kirgistanu, Gruzji, Ameryki, Białorusi, Polski, Irlandii, Iranu, Anglii, Norwegii (a w innych miastach sa jeszcze bahaici z Holandii, Niemiec, Rosji, Ukrainy) Więc program artystyczny był bardzo ciekawy.

Większośc spotkań bahaickich zaczynamy od modlitw więc Nawruz też zaczęliśmy od czytania modlitw w różnych językach.

Potem oglądaliśmy krótki film o wiosne, następnie śpiewała Siona z Kanady, która jest profesjonalną śpiewaczką, a Lidia z Białorusi zatańczyła taniec klasyczny.

Po przerwie, w czasie której gości zostali poczęstowani smacznym obiadem kontynuowaliśmy program artystyczny ale już mniej oficjalny. Członkowie wspólnoty i goście grali na gitarze, śpiewali i recytowali wiersze.

Wśród gości byli studenci z UW z fakultetu antropologii, fotograf Andrzej, esperantyści i nasi przyjaciele. Wszystkich razem było nas około 25 dorosłych osób + 7 dzieci.

A tu są zdjęcia:))

No response to “Nawruz-166 rok”

Loading...