Pokłosie Pism


POKŁOSIE Pism BAHÁ’U’LLÁHA
Niniejsza książka stanowi pokłosie najważniejszych dzieł Bahá’u’lláha, założyciela Wiary Bahá’í. Celem, jaki przyświecał przy wyborze materiału było pełne przekazanie ducha życia Bahá’u’lláha jak również i Jego Nauki, a nie przytaczanie przykładów ze wszystkich Jego pism. Dzieło to zawiera pewne zdania, które dają nam już pierwsze wrażenia o charakterze książki

„Niech nasza wizja ogarnia cały świat, nie ograniczając się do nas samych.”

„Wszyscy ludzie stworzeni zostali po to, aby rozwijać nieprzerwanie postępującą cywilizację.”

„Ten zaprawdę jest człowiekiem, kto oddaje się dziś służbie na rzecz całego rodzaju ludzkiego”.


Mam książkę w wersji elektronicznej, więc mogę wysłac chętnym.

No response to “Pokłosie Pism”

Loading...