UNESCO

Bahaickie święte miejsca na światowej liście UNESCO

Najświętsze miejsca na świecie dla bahaitów: miejsce spoczynku Baha’u’llaha w Akce oraz Bába na Górze Karmel zostały dodane do listy Światowego Dziedzictwa i znajdują się tam teraz obok Wielkiego Muru w Chinach,piramid, Taj Mahal czy Stonehenge. Decyzja podjęta przez Komitet UNESCO ds. Światowego Dziedzictwa znaczy, że miejsca
spoczynku założycieli Wiary Baha`i posiadają „wybitną uniwersalną wartość” i są częścią kulturalnego dziedzictwa ludkosci. Decyzję tę można sprawdzić na stronie UNESCO
Bahaickie świątynie są pierwszym miejscem o charakterze religijnym powstałym w czasach współczesnych dodanym do listy. „Przyjmujemy uznanie UNESCO z radością. Podkreśla ono wagę świętych miejsc religii, która ponad 150 lat temu rozwinęła się
z grupy wyznawców mieszkających na Bliskim Wschodzie w ogólnoświatową wspólnotę z wyznawcami mieszkającymi praktycznie w każdym kraju na Ziemi.” – powiedział Albert Lincoln rzecznik Bahaickiej Wspólnoty Międzynarodowej.No response to “UNESCO”

Loading...