Akka_i_Hajfa

Te bliźniacze miasta Akka i Hajfa stanowią dziś duchowe i administracyjne światowe centrum Wiary Bahá’í – centrum duchowe, gdyż to tam znajdują się Świątynie Bába (Hajfa) i Bahá’u’lláha (w Akce) oraz wiele innych Świętych Miejsc oraz centrum administracyjne, gdyż na Górze Karmel usytuowana jest również Siedziba najwyższego zarządzającego ciała Wiary, Powszechnego Domu Sprawiedliwości (w Hajfie).

No response to “Akka_i_Hajfa”

Loading...