Cytat

O Towarzyszu Tronu Mego!

Nie słuchaj zła i nie widź zła. Nie poniżaj się ani nie biadaj i nie płacz.

Zła nie powiadaj, abyś nie słyszał mówionym go tobie i nie przesadzaj błędów innych, by własne twoje błędy nie zdały się równie wielkimi oraz nikomu nie życz poniżenia, by własne twe poniżenie nie ukazało się jasno.

Przeżywaj dni swego życia, które są krótsze od przelotnej chwili, z nieskazitelnym umysłem, sercem niepokalanym, czystą myślą i uświęconą istotą ażebyś, wolny i rad, złożył cielesną powłokę podążył do niebiańskiego raju i zamieszkał na zawsze w wiekuistym królestwie.

Baha'u'llah

(Słowa ukryte z perskiego, 44)
Loading...