Deklaracja Baba


22/23 maja zapraszamy wszystkich na bahaickie święto: upamiętnienie Deklaracji Bába czyli początku Ery Bahaickiej.

W Warszawie: w piątek 22 maja o godz. 20:30 w Centrum Bahaickim, ul. Lanciego 13 lokal użytkowy nr 6, informacje: 0-22 371 44 80

W Krakowie: w sobotę 23 maja

Blog wspólnoty krakowskiej: www.bahaikrakow.blogspot.com

W nocy z 22 na 23 maja 1844 roku Bab w tym pokoju (na zdjęciu, w Persji) ogłosił początek Nowej Cywilizacji ludzkości, ery sprawedliwości, duchowej wiosny, początek nowej Religii która zjednoczy cały świat i bliskie nadejście Obiecanego Wszystkich Czasów.

Ciekawie że następnego dnia na drugim końcu planety 24 maja 1844 roku Samuel Morse wysłał pierwszą wiadomość telegraficzną, która brzmiała: What hath God wrought (sentencja ta pochodziła z Pisma Świętego z Księgi Liczb, mniej więcej znaczy "oto co Bóg uczynił"). Co było rzeczywiście początkiem nowej ery dla ludzkości.

Czyżby to wszystko jest tylko zbiegiem okoliczności?Rok 1844
jest bardzo ciekawy pod różnymi względami:

Data przepowiedziana przez millerytów, zwolenników Williama Millera, której wynikiem miało być powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na podstawie biblijnej księgi Daniela (Dan.8:13-14).

A Żydom pozwolono powrócic do Ziemi Świętej.

A za kilka lat w 1848 roku zaczyna się Wiosna Ludów...etc. A w następnych latach dziesiątki innych wydarzeń które byly zwiastunami Nowe Ery...Impulsem było ponowne Objawienie Boskiego Proroka!

Czy to nie jest zachwycające? Tajemnica XIX wieku jest jeszcze ukryta przed ludzkością. Bardzo ciekawie to wszystko jest opisane w ksiażce pod tytułem "Jak żlodziej w Nocy". Niestety nie jest jeszcze całkim przetłumaczona na polski. Ale jest skrócona wersja.

Jak Złodziej w Nocy - to słowa Chrystusa, które znaczą że On może nas odwiedzic znów ale jak żłodziej w nocy kiedy my będzimy "spac" duchowo. Czy przegapimy to - zależy od nas.A tu już są zdjęcia z naszego świeta Deklaracji Baba w narodowym centrum baha'i w Warszawie.

No response to “Deklaracja Baba”

Loading...