Rozpowszechnianie nauk

Baha'u'llah nałożył na swych uczniów obowiązek przekazywania jego nauk reszcie ludzkości, zarówno słowem jak i własnym przykładem. Niemniej jednak zakazal prozelityzmu.

Bahaici proponują swoje nauczanie wszystkim, którzy przewijają tym zainteresowanie, ale nie narzucają się nikomu, kto nie ma ochoty ich sluchac. Tak w tym, jak i w ich myśleniu przejawia się poszanowanie prawa jednostki do nieskrępowanego poszukiwania prawdy.

No response to “Rozpowszechnianie nauk”

Loading...