Gordon Brown

Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown przesłał specjalne przesłanie do bahaitów tego kraju z okazji święta Ridván – najważniejszego święta bahaickiego obchodzonego w dniach 21 kwietnia-2 maja. W swoim liście wyraził „szacunek i podziw” dla brytyjskiej wspólnoty bahaickiej, która jak powiedział: „przyczynia się do rozwoju brytyjskiego społeczeństwa odwrotnie proporcjonalnie do swojej wielkości.”

W liście premier Gordon Brown pozytywnie ocenił ‘uczestnictwo bahaitów w życiu publicznym kraju’ oraz określił jako ‘tragiczne’ uprzedzenia i dyskryminacja, jakiej muszą stwić czoło bahaici w niektórych regionach świata.

Pozytywne słowa pojawiły się zarówno w listach od partii konserwatywnej jak i liberalno-demokratycznej Wielkiej Brytanii oraz arcybiskupa Canterbury – głowy kościoła anglikańskiego.

„Kładzenie nacisku na równość, jedność, sprawiedliwość społeczną oraz prawa człowieka przez bahaitów przynosi chlubę Waszej wierze.” – napisał David Cameron, lider Partii Konserwatywnej.

Nick Clegg – lider Partii Liberalno-Demokratycznej – nazwał Ridván „czasem uznania i docenienia wartościowego wkładu społecznego i kulturalnego, który tworzą tysiące bahaitów mieszkających w Wielkiej Brytanii.”

„Bahaicka wspólnota” – powiedział – „może być bardzo dumna ze swojej aktywnej roli w promowaniu religijnej tolerancji, pokoju i jedności na całym świecie.”

W swoim przesłaniu premier Gordon Brown odniósł się również do prześladowania bahaitów w Iranie: „W pamięci wszystkich nas podczas tego święta Ridván znajduje się los siedmiorga bahaitów przetrzymywanych w Iranie i oczekujących tam na proces. Wyraziliśmy swoje zaniepokojenie wobec rządu irańskiego i wzywam władze tego kraju, aby te osoby otrzymały sprawiedliwy proces oraz aby władze zakończyły dyskryminację wspólnoty bahaickiej w Iranie.”

W swoim przesłaniu z okazji święta Ridván arcybiskup Canterbury – dr Rowan Williams – napisał, że „jasno dał do zrozumienia irańskim władzom swoją głęboką dezaprobatę wobec sposobu, w jaki siedmioro bahaitów zostało potraktowanych od momentu ich zatrzymania w zeszłym roku, uwięzienia w ciężkich warunkach oraz bez postawienia im zarzutów. Zarzuty obecnie przedstawione, przeczą rzeczywistości: bahaitów jako ludzi pokojowo nastawionych i lojalnych obywateli swojego kraju.”

Źródło: Bahá`i World News Service

No response to “Gordon Brown”

Loading...