Chcesz byc bahaitą?

Aby zostać bahaitą, nie trzeba przechodzić specjalnych rytuałów. To co jest najważniejsze, to zaakceptować w swoim sercu Bahá’u’lláha jako Objawiciela Bożego na ten czas i to, że objawił on Słowo i Przewodnictwo Boże.

Ważnym jest również zrozumienie, że bahaita po zaakceptowaniu Bahá’u’lláha, zaczyna świadomie stosować w życiu Jego nauki i stara się wciąż pogłębiać swoją wiedzę o Wierze.

`Abdu`l-Baha (na zdjęciu) powiedział:

„Muszą oni dowieść tego, że są bahaitami poprzez uczynki, a nie tylko nazwę.

Ten jest prawdziwym bahaitą, kto dzień i noc stara się rozwijać na ścieżce, która transformuje człowieka.

Czyim największym pragnieniem jest żyć i działać w taki sposób, aby wzbogacić i oświetlić świat, którego celem w życiu jest zachowywać się tak, aby być przyczyną nieskończonego rozwoju.”

No response to “Chcesz byc bahaitą?”

Loading...