LZD Warszawy

Kilka tygodni temu mieliśmy pierwsze spotkanie LZD Warszawy w tym nowym 166 roku (w nowym składzie).

Lokalne Zgromadzenie Duchowe (LZD)- członkowie wybierane są co roku i odpowiadają za organizowanie wszystkich dzialań wspólnoty i za jej funkcjonowanie za pośrednictwem konsultacji (na poziomie lokalnym). Członkowie między sobą wybierają Przewodniczącego podczas konsultacji, Vice-przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

Nowy skład LZD bahaitów Warszawy na rok 166 Ery Bahaickiej jest bardzo różnorodny:


Z Kanady - 2 osoby, Polska - 4, Białoruś - 2, Kirgistan - 1.

Razem 9 członków (6 kobiet, 3 mężczyzn). W wieku 28 - 55 lat.

Bahaici Warszawy mogą pisac emaile w sprawie życia wspólnoty na adres:

warsawlsa@gmail.com


Właśnie we wspólnocie uczymy się jak współpracowac i budowac nową cywilizacje, zgodnie z Pismami Wiary Baha'i.

No response to “LZD Warszawy”

Loading...