Jedna Wspólna Wiara


Ta mała książeczka pod tytułem "Jedna Wspólna Wiara" została wydana w 2002 roku. Mam wersje elektroniczną. Zainteresowanym mogę wysłac na mail.

PRZEDMOWA (fragment)

Z okazji Święta Ridvanu wystosowaliśmy w 2002 roku otwarty list do przywódców religijnych na świecie. Nasze działanie powstało ze świadomości, że jeśli choroba nienawiści o podłożu religijnym nie zostanie stanowczo powstrzymana, grozi bolesnymi konsekwencjami, które niewiele obszarów świata pozostawią poza swoim wpływem. List wyrażał uznanie dla osiągnięć ruchu międzyreligijnego, do którego bahaici starali się przyczyniać od wczesnego okresu jego istnienia. Niemniej jednak czujemy, że musimy szczerze powiedzieć, że gdyby odnieść się do kryzysu religijnego równie poważnie, jak to się dzieje w stosunku do innych przesądów, które obarczają ludzkość, zorganizowana religia musi znaleźć w sobie porównywalną odwagę, aby wznieść się ponad ustalone pojęcia odziedziczone z odległej przeszłości.

Przede wszystkim wyraziliśmy nasze przekonanie, że nadszedł czas, aby przywódcy religijni uczciwie zmierzyli się z implikacjami prawdy, że Bóg jest jeden i, że, ponad wszelkie różnice kulturowej ekspresji i ludzkiej interpretacji, religia również jest jedna...

No response to “Jedna Wspólna Wiara”

Loading...