Pisma

Na spotkaniach modlitewnych czytamy cytaty z Pism Baha'u'llaha.

Na przykład takie:

"Bądźcie w doskonałej jedności. Nigdy nie złośćcie się na drugiego. Niechaj wasze oczy będą zwrócone w kierunku królestwa prawdy a nie w kierunku świata stworzenia. Kochaj stworzenia ze względu na Boga, a nie ze względu na nich. Nigdy nie będziesz ani zły ani zniecierpliwiony, jeśli będziesz kochał ich ze względu na Boga."

"Ludzkość nie jest doskonała. Niedoskonałości znajdują się w każdym człowieku, i zawsze będziesz nieszczęśliwy jeśli będziesz patrzył na samych ludzi (…)Niedoskonałe oko dostrzega niedoskonałość. Oko, które pomija błędy spogląda w kierunku Stwórcy dusz."

"Bądź hojny w okresie dostatku i wdzięczny podczas niedoli. Bądź godzien zaufania bliźniego i spoglądaj na niego promiennym i przyjaznym okiem. Bądź skarbem dla biedaków, słowem napomnienia dla bogatych, odpowiedzią na wołanie potrzebujących, strażnikiem świętości własnego przyrzeczenia. Sprawiedliwy w osądach i ostrożny w mowie. Nie postępuj niesprawiedliwie w stosunku do żadnego człowieka, tylko wykazuj się łagodnością wobec wszystkich ludzi."

"Bądź niczym lampa dla tych, którzy idą w ciemności,Bądź radością dla posmutniałych, morzem dla spragnionych, przystanią dla udręczonych oraz oparciem i obrońcą dla ofiar uciemiężenia. Niechaj prawość i rzetelność cechuje wszystkie twoje czyny. Bądź domem dla nieznajomego, balsamem dla cierpiącego, mocną wieżą dla uciekiniera.
Bądź niewidomemu oczyma, a stopom błądzącego przewodnim światłem."

"Bądź ozdobą dla oblicza prawdy, koroną na czole wierności, kolumną w świątyni prawości, tchnieniem życia dla ciała ludzkości, proporcem hufców sprawiedliwości, gwiazdą nad widnokręgiem cnoty, rosą na glebę ludzkiego serca, arką na oceanie poznania, słońcem na niebie szczodrości, klejnotem w diademie mądrości, promiennym światłem na firmamencie swojego pokolenia, owocem na drzewie pokory."

"Postrzegajcie człowieka jako złoże bogate w kamienie szlachetne nieocenionej wartości.Jedynie dobre wychowanie może sprawić, że odsłoni ono swoje skarby,a ludzkość zyska możność czerpania z niego pożytku."

- Baha’u’llah-

Chcesz poznac więcej - przyjdż na spotkanie.

Zapraszam wszystkich chętnych:)
Loading...