Durham

Studenci z Uniwersytetu Durham przyjęli wniosek wyrażający ich zaniepokojenie sytuacją młodych bahaitów w Iranie, którzy pozbawiani są możliwości zdobywania wyższego wykształcenia.

Wniosek - przyjęty wczoraj przez Związek Studentów Durham (DSU) - potwierdził, że wszyscy ludzie winni mieć równy dostep do wyższego wykształcenia na podstawie własnych zdolnosci.

Od roku 1979 rząd Islamskiej Republiki Iranu systematycznie starał się pozbawiać członków wiary baha'i dostępu do wyższego wykształcenia. Niezliczonym młodym bahaitom odmówiono dostępu do uniwersytetów i koledżów. Inni, już studiujący, zostali wydaleni na podstawie ich wyznania.

No response to “Durham”

Loading...