Listy do Królów

Baha'u'llah napisał słynną serie listów do sultana tureckiego, koronowanych głów Europy, do papieża Pie IX(na zdjęciu) , do szacha Persji, caria Rosji.

Póżniej, w "Kitab-i-Aqdas" zwracał się również do innych monarchów oraz do władców i prezydentów Stanów Zjednoczonych, do przywódców religijnych i do całej ludzkości. Oznajmiając wszystkim Swą misję i wzywając do wytężenia energii celem ustanowienia prawdziwej religii, sprawedliwcych rządów i międzynarodowego pokoju.

W Swym liście do szachu bronił mocno sprawy uciśnionych babitów i żądał, aby Go postawiono twarzą w twarz z tymi, którzy pobudzali do ich prześladowania. Zbytecznie dodawac, że żądaniu temu nie uczyniono zadośc. (na zdjęciu uwięziony babita).

Badi, młody i oddany bahaita, który doręczył szachowi list Baha'u'llaha, został pochwycony i umęczony wśród straszliwych tortur, ciało jego prażone było rozpalonymi cegłami!

W liście tym Baha'u'llah opisuje w przejmujący sposób Swoje własne cierpienia i pragnienia (fragment):

"O Królu! Widziałem na ścieżce Boga to, czego żadne oko nie oglądało ani żadne ucho nie słyszało. Przyjaciele wyparli się Mnie; drogi ścieśnione są przede mną; staw bezpieczeństwa wysechł; równina pokoju zżółkła o żaru. Ileż niedoli zostało zesłanych, a ile jeszcze zesłanych zostanie! Stąpam zwrócony ku Potężnemu, Szczodremu podczas gdy za mną pełza wąż. Oczy moję wylewają potoki łez, aż łoże Moje od nich przemaka; ale nie o Siebie samego martwie. Na Boga! Głowa Moja tęsknie do włóczni dla miłości Swego Pana i nigdy nie miałem drzewa, be serce nie zwróciło doń tych słów: "O, gdybyś ścięte zostało w Moim imieniu i ciało me ukrzyżowane na tobie na podobieństwo Pana Mego!". Tak jest, ponieważ widzę rodzaj ludzki zbłąkany w odurzeniu swym, a nie wie on tego. Wywyższyli swe żądze, a odepchnieli na bok swego Boga, jak gdyby przykazania Boskie brali za kpiny, za igraszke i zabawę - i sądzą, że dobrze czynią i że mają schronienie w cytadeli bezpieczeństwa. Nie tak się rzeczy mają, jak sądzą: jutro pojmą to, czemu (dziś) przeczą..."

No response to “Listy do Królów”

Loading...