Modlitwa poranna

Wstałem tego ranka dzięki Twojej łasce, O Boże mój, i opuściłem mój dom całkowicie ufając Tobie i oddając się Twojej opiece.

Ześlij przeto na mnie, z niebios Twojego miłosierdzia, Twoje błogosławieństwa i pozwól mi bezpiecznie powrócić, tak jak pozwoliłeś mi wyruszyć z domu ufając Twojej opiece, z myślami stale skierowanymi ku Tobie.

Nie ma innego Boga poza Tobą, albowiem Ty jesteś jedynym, Nieporównywalnym, Wszechwiedzącym, Wszechmądrym.

Báha`u`lláh

No response to “Modlitwa poranna”

Loading...