Guillaume Apollinaire

Nowy głos nadchodzi z Azji, wielu w Europie my­śli, że przesłanie Bahá’u’lláha nie jest sprzeczne ze współczesną nauką i możliwe do przyjęcia przez nas, Europejczyków, którzy tak bardzo potrzebujemy pociesze­nia. Czy nieprawidłowy jest fakt, że pocieszenie to nadchodzi z Azji, jak to się już raz stało?” - powiedział Guillaume APOLLINAIRE “, francuski poeta polskiego pochodzenia. Jeden z głównych przedstawicieli francuskiej awangardy poetyckiej.

(La Pleiade, dzieła wszystkie prozą, tom III, Kronika i Echo str. 508)

No response to “Guillaume Apollinaire”

Loading...