Odejście Baha'u'llaha

Dziś o 3 nad ranem 29 maja ale w 1892 roku Baha'u'llah odszedl do świata duchowego. Dzisiejsze święto bahaici obchodzą w domu, indywidualnie.

Bahá`u`lláh został pochowany w skromnym pomieszczeniu w budynku obok w Bahji - w Akce (Izrael). Jest to teraz najświętsze miejsce dla bahaitów, w którego kierunku zwracają się w modlitwie.


W sierpniu 2008 roku zostało ono wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO (wraz z otaczającymi go ogrodami).

„Niech każdy ranek będzie lepszy od wieczora, a następny dzień bogatszy od poprzedniego. Zasługa człowieka leży w służbie i cnotach, a nie w okazywaniu zamożności i bogactwa. Zważajcie na to, aby wasze słowa były wolne od próżnych wyobrażeń i przyziemnych pragnień, a wasze uczynki czyste od przebiegłości i podejrzeń. Nie trwońcie swojego cennego życia w pogoni za złem i skorumpowanymi słabościami ani nie pozwólcie, aby wasze wysiłki zmarnowały się w promowaniu waszych prywatnych interesów.”

Bahá`u`lláh, Tablice Bahá`u`lláha objawione po Kitab-i-Aqdás, s. 138

No response to “Odejście Baha'u'llaha”

Loading...