Religie dla żółtodziobów

Dzięki tej książce poznasz: chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm, konfucjanizm, taoizm, bahaizm, inne ważne systemy religijne nowe i istniejące od dawna.

A oto co napisano w tej książce o wierze baha'i:

Bahaizm


Chociaż bahaizm wyrósł w XIX w. w Persji (dzisiejszy Iran), dopiero w ostatnich latach stał się naprawdę obecny. Jego twórcą był religijny przywódca, którego zwolennicy bahaizmu nazywają Baha'u'llahem.

Urodził się jako Mizra Husayn Ali Nuri, syn dobrze sytuowanego ministra. Twierdzi się, że w 1852 roku, podczas pobytu w więzieniu, Baha`u`llah miał wizję objawiającą boski plan dla ludzkości. Przez kolejne czterdzieści lat stworzył fundamentalne teksty, w których zawarł sedno bahaizmu. Baha`u`llah, który przeżył większą część swego dorosłego życia albo w więzieniu, albo pod nadzorem, zmarł w 1892 roku.

Przewodnimi ideami pism Baha`u`llaha są: egalitaryzm, praktycyzm i postęp. Trzymając się głównych zasad bahaizmu, wyznawcy tego szybko zdobywającego popularność ruchu uważają, że wszystkie religie są zjednoczone, a Bóg został objawiony ludzkości w różnych formach w różnych momentach historii.

Jedność

Wierni bahaiści uznają w Baha'u'llahu ostatniego z długiej listy boskich posłańców, wśród których są Mojżesz, Budda, Jezus i Mahomet. Te naznaczone przez Boga postaci postrzegane są jako siły napędowe rozwoju cywilizacji człowieka.

Godne uwagi, że bahaizm przetrwał śmierć swego założyciela bez popadania w spory, wewnętrzne rozłamy, kontrowersje czy podziały. (Jeśli zwróciłeś uwagę na wczesne dzieje innych omawianych w naszej książce religii, wiesz, że to imponujący wyczyn).

Pod przywództwem Abdul-Baha (na zdjęciu) i Shoghi Effendi, dwóch mężczyzn, którzy kolejno przejmowali kierownictwo ruchu po 1852 roku, religia rozwinęła się i rozprzestrzeniła w świecie, szczególnie w Afryce i Ameryce Pomocnej. Obecnie bahaizm szczyci się wspólnotami wiernych w dwustu pięciu krajach.

Równość i harmonia

Bahaizm jest jedyną religią świata, której święte teksty głoszą jasno i jednoznacznie ideę fundamentalnej równości mężczyzn i kobiet. Oto inne zasady popierane w pismach Baha'u'llaha:

• Ludzkość jest jedną rasą
• Ponadpaństwowy rząd i jeden język
• Konieczność wyeliminowania uprzedzeń
• Znaczenie powszechnej edukacji
• Negatywne skutki nierówności ekonomicznej
• Konieczność unikania zakazanych działań (takich jak: złodziejstwo, kłamstwo,
rozpusta, hazard, używanie alkoholu i narkotyków czy oddawanie się złośliwym plotkom).

Gwałtowny rozwój

Pomimo (bezwzględnie przestrzeganego!) zakazu nawracania bahaizm stał się jedną z najszybciej rozwijających się niezależnych religii świata. W minionym stuleciu wyrosła ona niczym grzyb po deszczu z mało znanej wiary ze Środkowego Wschodu w światowy ruch przyciągający wiernych z wszystkich krajów.

Jedynie chrześcijaństwo jest bardziej rozproszone i – zwróć uwagę – w porównywalnym momencie swego historycznego rozwoju chrześcijaństwo także było drobnym, ograniczonym ruchem lokalnym, który często zdawał się znajdować na krawędzi wygaszenia. Wyznawcy bahaizmu także byli prześladowani we współczesnym Iranie.

Chociaż bahaizm sprzeciwia się ideom takim jak dominacja, ta pełna życia, otwarta i urozmaicona religia może wyłonić się jako najważniejsza w XXI wieku.

No response to “Religie dla żółtodziobów”

Loading...