Ślub

Przemówienie Abdul-Baha z okazji ślubu

Więzią, która najlepiej spaja serca jest wierność. Gdy prawdziwie miłujący połączą się, muszą być sobie całkowicie wierni.

Musicie poświęcić waszą wiedzę, umiejętności, majątek, prawa, ciało i ducha Bogu, Bahá’u’lláhowi i sobie nawzajem. Otwórzcie wasze serca szeroko, tak szeroko jak szeroki jest Boski wszechświat.

Nie dopuśćcie do siebie najmniejszego cienia zazdrości, bo zazdrość, jak trucizna, zabija miłość w zarodku. Nie pozwólcie, by rozdzieliły was przelotne zdarzenia i przypadki tego zmiennego życia.

Jeśli powstaną różnice zdań miedzy wami, to omawiajcie je ze sobą na osobności, by inni nie powiększyli pyłku do rozmiarów góry. Nie chowajcie urazy w sercach waszych, lecz wyjaśnijcie sobie jej powody z taką otwartością i zrozumieniem, że zniknie ona bez śladu. Szukajcie jedności i przyjaźni, i odwracajcie się od zazdrości i obłudy.

Myśli wasze muszą być wzniosłe, ideały szlachetne, a umysł uduchowiony, tak żeby w waszych duszach wzeszło Słońce Rzeczywistości. Pozwólcie sercom waszym być czystymi zwierciadłami, odzwierciedlającymi gwiazdy na niebie miłości i piękna. Rozmawiajcie ze sobą o szlachetnych dążeniach i niebiańskich sprawach.

Nie skrywajcie niczego przed sobą. Uczyńcie swój dom przystanią spoczynku i pokoju. Bądźcie gościnni i otwórzcie drzwi waszego domu dla przyjaciół i nieznajomych. Z radością witajcie każdego gościa - niechaj czuje się u was jak u siebie w domu.

Żaden śmiertelnik nie jest w stanie pojąć, jaką jedność i harmonię przeznaczył Bóg dla męża i żony. Nieustannie podlewajcie miłością i czułością drzewo waszego związku, by o każdej porze roku mogło się rozwijać, zielenić i rodzić soczyste owoce dla uzdrowienia narodów.

O wy, ukochani Boga! Niechaj wasz dom będzie odzwierciedleniem raju Abhá, tak by każdy, kto wasz próg przekroczy poczuł w nim istotę czystości i harmonii, i zawołał z głębi serca: „Oto dom miłości! Oto pałac miłości! Oto gniazdo miłości! Oto ogród miłości!”

Bądźcie jak dwa słodko śpiewające ptaki, które siedząc na najwyższych gałęziach drzewa życia, napełniają powietrze zachwycającymi pieśniami miłości.

Połóżcie podstawy waszego uczucia w samym środku waszej duchowej istoty, w centrum waszej świadomości, i nie pozwólcie, by nieprzychylne wiatry życia nimi wstrząsnęły.

A gdy Bóg wam podaruje słodkie, urocze dzieci, poświęćcie się ich wychowaniu i prowadzeniu, aby zostały nieprzemijającymi różami w boskim ogrodzie, słowikami doskonałego raju, sługami ludzkości i owocami drzewa waszego życia.

Żyjcie ze sobą w takiej harmonii, żeby inni brali z was przykład i mówili do siebie: „Patrzcie, podobni do gołębi w jednym gnieździe żyją w doskonałej miłości, bliskości i zgodzie. Tak jakby Bóg przez wieczność całą kształtował istotę ich bytu dla łączącej ich miłości.”

Osiągnijcie tę doskonałą miłość, którą Bóg dla was przeznaczył, żebyście niezwłocznie mogli uczestniczyć w wieczności. Łapczywie pijcie ze źródła prawdy i spędźcie wszystkie dni życia waszego w raju chwały, zbierając nieśmiertelne kwiaty w ogrodzie boskich tajemnic.

Bądźcie dla siebie jak niebiańscy miłujący i ukochani przez Boga, którzy zamieszkują raj miłości. Zbudujcie swoje gniazdo w koronie drzewa miłości. Wznieście się do czystej sfery miłości. Żeglujcie po nieskończonym morzu miłości. Wędrujcie po wiecznym różanym ogrodzie miłości.

Zanurzajcie się w mieniącym się blasku słońca miłości. Bądźcie silni i niezłomni na drodze miłości. Rozkoszujcie się zapachem kwiatów miłości. Nastrójcie uszy wasze na porywające duszę melodie miłości. Niechaj wasze dążenia staną się tak obfite jak uczta miłości, a wasze słowa jak łańcuch białych pereł z morza miłości. Pijcie haustami ten cudowny eliksir miłości, abyście nieustannie bytowali w rzeczywistości boskiej miłości.

‘Abdu’l-Bahá

Na wszystkich zdjęciach świątynia bahaicka (grób Baba) na górze Karmel w Hajfie i otoczające je ogrody.

Loading...