Res Pubica

Wczoraj byłem na ciekawym spotkaniu "Nowe pojęcie rasy" w siedziby czasopisma Res Publica, na Gałczyńskiego 5 w Warszawie.

Po wyborze Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych, wielu komentatorów ogłosiło nadejście ery 'post-rasowej', w której różnice etniczne i koloru skóry nie mają znaczenia. W trakcie spotkania, dr Ewa Łuczak (Uniwersytet Warszawski) przedstawiła różnice w sposobie traktowania pojęcia „rasy” w Stanach i w Europie.

Podczas debaty bahaitka z Kanady Patrycja (na zdjęciu) i ja przedstawiliśmy oficjalną pozycje wiary baha'i na temat rasy (przeczytałem tylko wstęp, a póżniej każdy chętny mógł dostac cały tekst dokumentu) Oto fragment:

Międzynarodowa Wspólnota Bahaicka wydała następujące oświadczenie na Światową Konferencję Narodów Zjednoczonych przeciwko rasizmowi, dyskryminacji rasowej, ksenofobii oraz nietolerancji:

Rasizm ma swoje źródło nie w skórze, ale w ludzkim umyśle. Lekarstwo na uprzedzenia rasowe, ksenofobię i nietolerancję musi przede wszystkim działać na te złudzenia umysłowe, które przez wiele tysięcy lat wzbudzały fałszywe idee wyższości i niższości między ludźmi.

U podstawy wszystkich form dyskryminacji i nietolerancji leży błędne przekonanie o tym, że na ludzkość składają się oddzielne rasy, narody lub kasty oraz o tym, że te podgrupy mają odmienne wrodzone możliwości intelektualne, moralne lub/i fizyczne, co z kolei uzasadnia różne formy traktowania tychże grup.

W rzeczywistości jest tylko jedna ludzka rasa. Jesteśmy jednym narodem zamieszkującym planetę Ziemię, jedną ludzką rodziną związaną wspólnym przeznaczeniem, jedną całością stworzoną z jednej i tej samej materii, zobowiązani do tego, by „być jako jedna dusza."...

Zainteresowani mogą przeczytac całą wersje.


No response to “Res Pubica”

Loading...