Baha’u’llah

Bahá’u’lláh urodził się w 1817 roku w Teheranie, stolicy Iranu. Już od wczesnego dzieciństwa okazywał znaki swej wielkości. Otrzymywał nauki w domu, lecz nigdy nie musiał chodzić do szkoły, gdyż obdarzony był przez Boga wrodzoną wiedzą.

Bahá’u’lláh pochodził ze szlacheckiej rodziny i gdy był jeszcze młodym człowiekiem zaproponowano Mu wysokie stanowisko na dworze Króla, którego przyjęcia jednak odmówił. Pragnął poświęcić Swój czas na pomoc uciśnionym, chorym i biednym oraz przodować idei sprawiedliwości.

Chciałabym wymienić w szczególności dwa aspekty życia Bahá’u’lláha. Pierwszy to cierpienia, które przetrzymał. Drugi to niesłychany wpływ jaki miał na serca i umysły ludzi. W rzeczywistości charakteryzują one życia wszystkich Objawicieli Bożych.

Cierpienia Bahá’u’lláha rozpoczęły się w momencie, gdy powstał, aby obwieścić Sprawę Boga. Swoje życie spędził na wygnaniu, więziony i prześladowany. Został zakuty w łańcuchy z ciemnym i posępnym lochu w Teheranie.


Cztery razy wypędzany był z kraju do kraju, aż w końcu zesłany został do Miasta-Więzienia w ‘Akká w Imperium Otomańskim.

Jego cierpienia były tak intensywne, że pisał o ’Akká jako “Największym Więzieniu”.

W jednej z Jego Tablic czytamy:

“Pamiętaj o dniach Moich w ciągu twoich dni i o Mej nędzy i wygnaniu w tym odległym więzieniu. I bądź tak stały w twej miłości do Mnie, aby twoje serce nigdy się nie zawahało, nawet gdy miecz nieprzyjaciół spadnie jak grom na twoją głowę i całe niebo i ziemia powstaną przeciwko tobie.”

“Wszechwieczne Piękno przystało na to, by być skute kajdanami, ażeby ludzkość była wyzwolona z niewoli i zgodziło się zostać więźniem tej najpotężniejszej z Twierdz, ażeby cały świat osiągnął prawdziwą wolność. Wysączyło aż do dna ten kielich goryczy, by wszystkie ludy ziemi dostąpiły trwałej radości i pełne były wesela. Właściwe jest to miłosierdziu waszego Pana, Miłosiernego, Najlitościwszego.

Pozwoliliśmy, by Nas poniżono, o wierzący w jedność Boga, ażebyście wy byli wywyższeni i znosiliśmy rozliczne utrapienia, ażebyście wy prosperowali i rozkwitali. Patrz, jak tego, który przyszedł wznieść od nowa cały świat, owi dodający Bogu współtowarzyszy przymusili do mieszkania w najopustoszalszym z miast!”

Te dwa możne dwory – Króla Iranu (na zdjęciu) i Imperium Otomańskie – robiły wszystko co w ich mocy, aby przeciwstawić się Bahá’u’lláhowi i Jego Naukom. Jednak Światła Prawdy nie da się łatwo przytłumić. Czysta woda wylana na ten ogień, aby go ugasić, przemienia się w olej i ogień płonie jeszcze intensywniej.Nic nie dało się zrobić, aby wstrzymać rosnące oddziaływanie Bahá’u’lláha. Im dalej był wysyłany przez władze, tym większa była ilość ludzi przyciąganych do Jego Nauk i uznających Jego Potęgę i Majestat. Pomimo ciągłych prześladowań, Bahá’u’lláh kontynuował objawianie Słowa Bożego przez ponad czterdzieści lat i wniósł do tego świata tak wiele miłości i duchowej energii, że końcowe zwycięstwo Jego Sprawy jest pewne.

Bahá’u’lláh zmarł w 1892 roku. Jego Świątynia, którą uznajemy za Najświętsze Miejsce na ziemi, znajduje się w pobliżu miasta ‘Akka. Mam tu kilka zdjęc z wejściem do Niej i otaczającymi ogrodami.

Także zobacz więcej zdjęc tu.


Bardzo chciałbym pojechać na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Mam nadzieję, że pewnego dnia Ty również będziesz mogła/mógł tam być.
No response to “Baha’u’llah”

Loading...